Een door medicatiegeïnduceerde afwijkende oogstand

De oculogyre crisis

Foto van wiebeloogjes in verschillende maten.
Tim van Osch
Anne T. Kloek
Maaike Schuur
Mathilde C.M. Kouwenhoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5988
Abstract

Dames en Heren, elke arts kan een oculogyre crisis tegenkomen in de klinische praktijk. Deze zeldzame bijwerking komt voor bij veel voorgeschreven medicatie, zoals antipsychotica, waaronder dopamine-antagonisten. In dit artikel presenteren wij 2 patiënten met een door medicatie geïnduceerde oculogyre crisis.

Patiënt A is een 20-jarige vrouw die was opgenomen op de afdeling Hematologie met een lymfoblastair lymfoom. Zij werd behandeld met intraveneus toegediende vincristine en daunorubicine en methotrexaat intrathecaal. De neuroloog werd in consult gevraagd vanwege een gefixeerde oogstand naar rechtsboven met een intact bewustzijn. Er werd door de consultvrager gedacht aan epilepsie, een cerebrale lymfoomlokalisatie of een bijwerking van (intrathecale) chemotherapie.

Wij zagen een patiënte die naar eigen zeggen sinds een uur haar ogen niet goed meer kon bewegen. Haar ogen bleven naar rechtsboven gericht staan. Dit was voor haar vermoeiend en maakte haar en haar aanwezige familie angstig. Ze had geen last van dubbelzien. Bij navraag bleek zij in het uur voor het ontstaan van de klachten intraveneus metoclopramide te hebben gekregen vanwege misselijkheid. Wij constateerden een intact bewustzijn. Haar pupillen waren isocoor en lichtreactief. In rust was er een geconjugeerde oogstand naar rechtsboven. Bij een geconjugeerde oogstand…

Auteursinformatie

OLVG, locatie West, afd. Neurologie: T. van Osch, aios. Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Neurologie: dr. A.T. Kloek, aios. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Neurologie: dr. M. Schuur, neuroloog; dr. M.C.M. Kouwenhoven, neuroloog.

Contact T. van Osch (t.vanosch@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tim van Osch ICMJE-formulier
Anne T. Kloek ICMJE-formulier
Maaike Schuur ICMJE-formulier
Mathilde C.M. Kouwenhoven ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties