Een peuter met een status dystonicus door medicatie

Klinische praktijk
Birgit van Dooijeweert
Anna Vera D. Verschuur
Nora A. Visser
Jurgen Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5470
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Status dystonicus is een ernstige episode van gegeneraliseerde dystonie die gepaard kan gaan met respiratoire en metabole ontregeling. Het klinische beeld kan worden uitgelokt door een infectie, het gebruik van medicatie of metabole ontregeling. De prognose is variabel. De sterfte onder patiënten met een status dystonicus is circa 10%.

Casus

Een meisje van 1,5 jaar werd naar de SEH gebracht vanwege het vermoeden van een status epilepticus. Zij werd opgevangen volgens de principes van ‘advanced pediatric life support’. Patiënte had een status dystonicus, waarbij de dystonie toenam bij manipulatie. Waarschijnlijk werd het klinische beeld veroorzaakt door eenmalig gebruik van metoclopramide. Patiënte knapte snel op, mogelijk mede door behandeling met biperideen.

Conclusie

Behandeling van een patiënt met een status dystonicus bestaat uit het wegnemen of behandelen van de uitlokkende factor, het ondersteunen van de vitale functies, het eventueel toedienen van een sedativum en het medicamenteus behandelen van de dystonie. Bij het gebruik van metoclopramide is het risico op een extrapyramidale bijwerking (1-10%) en dystonie (0,1-1%) relatief hoog, zelfs na eenmalige toediening van het middel in een therapeutische dosering. Kies daarom bij voorkeur voor een anti-emeticum met een lager risico op deze bijwerkingen, zoals ondansetron.

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, Amersfoort: Afd. Kindergeneenskunde: drs. B. van Dooijeweert, anios; dr. J. Jansen, kinderarts. Afd. Neurologie: dr. N.A. Visser, neuroloog. UMC Utrecht, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht: A.V.D. Verschuur, co-assistent.

Contact B. van Dooijeweert (b.vandooijeweert-3@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Birgit van Dooijeweert ICMJE-formulier
Anna Vera D. Verschuur ICMJE-formulier
Nora A. Visser ICMJE-formulier
Jurgen Jansen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde

Ook interessant

Reacties

Het beschreven meisje van anderhalf jaar oud had acute gastro-enteritis, zo maak ik op uit de tekst. Ze braakte daarbij kennelijk, vandaar dat ze een anti-emeticum kreeg voorgeschreven. In mijn herinnering heb ik nooit een (klein) kind een anti-emeticum voorgeschreven, tenzij het erg braakte als gevolg van bijv. een bijwerking van narcose of cytostatische behandeling. Ik vraag me dan ook af of het niet verstandiger is het gebruik van een anti-emeticum bij braken ten gevolge van acute gastro-enteritis bij kinderen te ontraden - net zoals er voor kinderen geen indicatie is voor anti-diarree geneesmiddelen. 

Henk Mulder, kinderarts n.p.