Adolescenten met plotselinge gedragsveranderingen

Concentratiestoornis of epilepsie?

Klinische praktijk
Shyrin C.A.T. Davis
Myrthe J. Willems
Herma H. Kiezebrink-Lindenhovius
Marlies A. van Houten
Marijke Eurelings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8030
Abstract

Dames en Heren,

Plotselinge gedragsveranderingen en concentratieproblemen bij adolescenten kunnen een uiting zijn van een non-convulsieve status epilepticus. Dit is een vorm van gegeneraliseerde status epilepticus die gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden. Het klinisch beeld van de non-convulsieve status epilepticus wordt gekenmerkt door verminderd cognitief functioneren bij een patiënt die adequaat reageert op prikkels. Het testen van het geheugen en andere cognitieve functies is essentieel voor het stellen van de klinische diagnose.

In deze klinische les beschrijven wij 3 adolescenten die zich korte tijd na elkaar presenteerden met plotselinge gedragsveranderingen, desoriëntatie en amnesie en bij wie elektro-encefalografisch onderzoek het vermoeden van een non-convulsieve status epilepticus bevestigde. De voorgeschiedenis vermeldde bij alle patiënten eerdere episoden van gedragsveranderingen of concentratiestoornissen. Na toediening van anticonvulsiva verdween de epileptiforme activiteit en herstelden de hogere cognitieve functies.

Patiënt A, een 14-jarige jongen, kwam per ambulance naar het ziekenhuis na een doorgemaakt gegeneraliseerd tonisch-clonisch…

Auteursinformatie

Spaarne Ziekenhuis, Hoofddorp.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. S.C.A.T. Davis, anios kindergeneeskunde; drs. H.H. Kiezebrink-Lindenhovius en dr. M.A. van Houten, kinderartsen.

Afd. Neurologie: drs. M. Willems, anios neurologie; dr. M. Eurelings, neuroloog.

Contact dr. M. Eurelings (MEurelings@spaarneziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. C.H. Ferrier, neuroloog (UMC Utrecht), heeft de eeg's mede beoordeeld en geïnterpreteerd.

Auteur Belangenverstrengeling
Shyrin C.A.T. Davis ICMJE-formulier
Myrthe J. Willems ICMJE-formulier
Herma H. Kiezebrink-Lindenhovius ICMJE-formulier
Marlies A. van Houten ICMJE-formulier
Marijke Eurelings ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties