Schokken na het ontwaken; onschuldig?

Klinische praktijk
R.A.J.A.M. Bernsen
J. van der Naalt
S. Boonstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2625-7

Dames en Heren,

Schokken of “myoclonieën in de extremiteiten vlak voor het inslapen, de zogenaamde inslaapmyoclonieën, worden in het algemeen als een fysiologisch verschijnsel beschreven. Wanneer echter een patiënt bij u komt met de klacht van schokken kort na het opstaan is dit geen onschuldig gegeven: myoclonieën na het opstaan of na plotseling ontwaken zijn een karakteristieke klacht bij de juveniele myoclonus-epilepsie (JME). De bekendheid met het ziektebeeld neemt toe; volgens recente literatuur komt JME voor bij ongeveer 11 van alle volwassenen met epilepsie, terwijl aanvankelijk de prevalentie van deze vrij onbekende vorm van epilepsie kleiner werd geschat.12 Uitgaande van een prevalentie van ‘actieve’ of behandelde epilepsie van 101000 kan men berekenen dat elke Nederlandse huisartspraktijk ongeveer 20 patiënten met epilepsie bevat van wie dan 2 patiënten JME hebben.3

In dit artikel worden de typische anamnese van JME, de karakteristieke EEG-afwijkingen en de therapie aan de hand…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Neurologie: R.A.J.A.M.Bernsen, assistent-geneeskundige.

Afd. Klinische Neurofysiologie: mw.J.van der Naalt, assistent-geneeskundige; prof.dr.S.Boonstra, klinisch neurofysioloog.

Contact R.A.J.A.M.Bernsen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties