Wat een filmpje al niet kan doen

Paroxismale kinesiogene dyskinesie

Klinische praktijk
Tjerk J. Lagrand
Marina A.J. de Koning-Tijssen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5147
Abstract

Dames en Heren,

Paroxismale kinesiogene dyskinesie (PKD) is voor veel artsen een onbekende bewegingsstoornis, die zich kenmerkt door kortdurende episodes van abnormale bewegingen. Tussen deze aanvallen door is het neurologisch onderzoek bij patiënten met PKD in het geheel niet afwijkend. De diagnose is daardoor vaak lastig te stellen. Wij zien jaarlijks een behoorlijk aantal jonge patiënten met PKD bij wie deze aanvallen goed te behandelen zijn. Een filmpje van een aanval kan uitkomst bieden bij het stellen van de diagnose. Aan de hand van 2 patiënten en hun filmpjes laten wij zien dat er een aantal kenmerken zijn waardoor u de diagnose ‘PKD’ kunt stellen en uw patiënten direct kunt behandelen.

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Patiënt A, een 33-jarige man, werd door de eigen neuroloog verwezen naar het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen vanwege aanvalsgewijze, bizarre bewegingen. Sinds zijn 10e levensjaar had hij meermaals per dag klachten van abrupt ontstane, zwaaiende en wringende bewegingen die meestal door opstaan of rennen werden uitgelokt. Hij omschreef de aanvallen als tintelende sensaties die vanuit zijn hand of voet naar proximaal trokken. Als hij een aanval aan voelde komen, probeerde hij vanwege een gevoel van schaamte mensen in zijn omgeving af te leiden of wachtte hij met opstaan tot het gevoel was afgezakt.

De neuroloog stuurde ons een filmpje, waarin patiënt vertelde over de aanvallen en over de beperkingen die hij ervoer in zijn dagelijks leven (video 1). In het filmpje was ook een kortdurende aanval te zien, waarbij patiënt plotseling onregelmatige hyperkinetische bewegingen (chorea) maakte met zijn rechter arm nadat hij vanuit zittende positie was opgestaan. Daarbij was er afwisselend…

Auteursinformatie

UMCG, afd. Neurologie, Expertisecentrum Bewegingsstoornissen, Groningen: drs. T.J. Lagrand en prof.dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, neurologen.

Contact T.J. Lagrand (t.j.lagrand@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Tjerk J. Lagrand ICMJE-formulier
Marina A.J. de Koning-Tijssen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties