Parenterale ijzertoediening bij hart- of nierfalen

Klinische praktijk
Michele F. Eisenga
Adry Diepenbroek
Dorine W. Swinkels
Stephan J.L. Bakker
Peter van der Meer
Carlo A.J.M. Gaillard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8769
Abstract

Samenvatting

  • IJzergebrek en anemie komen vaak voor bij patiënten met chronische nierschade of chronisch hartfalen. Beide gaan gepaard met verminderde kwaliteit van leven en hogere mortaliteit.
  • Behandeling van anemie met erytropoëtische groeifactoren brengt hierin geen verbetering. Daarom is de laatste jaren de aandacht verschoven naar het corrigeren van ijzergebrek.
  • Chronische inflammatie bij chronische nierschade verhoogt de productie van hepcidine. Hepcidine remt de opname van ijzer uit de darm en leidt tot minder efficiënt hergebruik van ijzer uit de macrofagen.
  • Bij absoluut ijzergebrek is de lichaamsijzervoorraad verlaagd. Bij relatief ijzergebrek is de aanvoer van ijzer onvoldoende voor de ijzerbehoefte van het beenmerg.
  • Een niet-afwijkende of hoge ferritineconcentratie sluit een ijzergebrek van de weefsels niet uit. De ijzerverzadingsfractie is hiervoor geschikter.
  • Behandeling van ijzergebrek bij patiënten met hartfalen met parenteraal toegediend ijzer verbetert de symptomen, ongeacht het effect op de Hb-waarde.
  • Het effect van parenteraal ijzer op mortaliteit en morbiditeit is niet bekend.
Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Nefrologie: drs. M.F. Eisenga, arts-onderzoeker; A. Diepenbroek, verpleegkundig specialist nefrologie; prof.dr. S.J.L. Bakker en prof.dr. C.A.J.M. Gaillard, internisten-nefrologen.

Afd. Cardiologie: dr. P. van der Meer, cardioloog.

Radboudumc, afd. Laboratoriumgeneeskunde, Nijmegen.

Prof.dr. D.W. Swinkels, arts klinische chemie.

Contact drs. M.F. Eisenga (m.f.eisenga@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Michele F. Eisenga ICMJE-formulier
Adry Diepenbroek ICMJE-formulier
Dorine W. Swinkels ICMJE-formulier
Stephan J.L. Bakker ICMJE-formulier
Peter van der Meer ICMJE-formulier
Carlo A.J.M. Gaillard ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties