Erfelijke stoornissen in de ijzerhomeostase

Nieuwe oorzaken van microcytaire anemie

Klinische praktijk
Karlijn L. van Rooijen
Reinier A.P. Raymakers
Marloes L.H. Cuijpers
Paul P.T. Brons
Mirian C.H. Janssen
Dorine W. Swinkels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1039
Abstract

Samenvatting

  • Recent zijn diverse nieuwe gendefecten geïdentificeerd, die tot nu toe onbekende oorzaken van erfelijke microcytaire anemieën verklaren.

  • Het betreft defecten in genen die coderen voor het cellulaire ijzerimporterende eiwit dimetaaltransporter-1 (DMT1), het exporterende eiwit ferroportine, het mitochondriële enzym glutaredoxine-5 en het levermembraaneiwit matriptase-2.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.

Afd. Hematologie: dr. R.A.P. Raymakers, internist-hematoloog; drs. M.L.H. Cuijpers, arts in opleiding tot internist.

Afd. Algemene Inwendige Geneeskunde: dr. M.C.H. Janssen, internist.

Afd. Kindergeneeskunde: dr. P.P.T. Brons, internist.

Afd. Laboratorium Geneeskunde, Laboratorium voor Klinische Chemie: prof.dr. D.W. Swinkels, arts klinische chemie en klinisch chemicus.

Meander Medisch Centrum, Amersfoort.

Drs. K.L. van Rooijen, arts in opleiding tot internist.

Contact prof.dr. D.W. Swinkels (d.swinkels@labgk.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Prof.dr. D.W. Swinkels is medisch directeur van hepcidinanalysis.com, een initiatief van de afdeling Laboratorium Geneeskunde van het UMC St. Radboud Nijmegen om hepcidinebepalingen in lichaamsvloeistoffen beschikbaar te stellen aan de wetenschappelijke en medische gemeenschap. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 december 2009

Ook interessant

Reacties