Suppletie van ijzer bij ijzergebreksanemie

Klinische praktijk
Jolien van Heek
Dorine W. Swinkels
Alexander J.M. Rennings
Kees Kramers
Hugo A.J.M. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3674
Abstract

Samenvatting

  • Ferriprieve anemie is een veelvoorkomend probleem. Het merendeel van de patiënten wordt behandeld met orale ijzersupplementen.
  • Het huidige doseeradvies (ferrofumaraat 200 mg 3 dd) is gebaseerd op een kleine, kwalitatief matige studie.
  • Over de indicatie voor parenterale toediening van ijzer bestaat geen consensus.
  • De afgelopen jaren zijn er nieuwe inzichten gekomen aangaande de dosering van orale ijzersuppletie en de indicatie voor parenterale suppletie.
  • Orale behandeling heeft de voorkeur. In principe is ferrofumaraat 100 mg 1 dd afdoende voor de behandeling van patiënten met ijzergebreksanemie zonder klachten.
  • Bij diepe anemie of bij klachten kan 200 mg ferrofumaraat per dag worden voorgeschreven. Bij bijwerkingen kan om de dag gedoseerd worden.
  • Als orale ijzersuppletie onvoldoende effect heeft, als de patiënt een ernstig ijzertekort heeft of als een snelle stijging van de Hb-waarde geïndiceerd is, dient parenterale ijzersuppletie gegeven te worden.
  • Bij specifieke aandoeningen, namelijk dialyseafhankelijke nierinsufficiëntie, hartfalen of opvlamming van een inflammatoire darmziekte, is parenterale suppletie effectiever dan orale suppletie.
Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Interne Geneeskunde: drs. J. van Heek, aios interne geneeskunde; prof.dr. K. Kramers, internist-klinisch farmacoloog; dr. A.J.M. Rennings, internist-klinisch farmacoloog en vasculair-geneeskundige. Afd. Laboratoriumgeneeskunde: prof.dr. D.W. Swinkels, laboratoriumarts en klinisch chemicus. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, CWZ Apotheek, Nijmegen: dr. H.A.J.M. de Wit, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Contact A.J.M. Rennings (alexander.rennings@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jolien van Heek ICMJE-formulier
Dorine W. Swinkels ICMJE-formulier
Alexander J.M. Rennings ICMJE-formulier
Kees Kramers ICMJE-formulier
Hugo A.J.M. de Wit ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jeroen
Diepstraten

In het onderstaande stuk wordt aangegeven dat nieuwe onderzoeken laten zien dat huidige schemas te hoog zijn."De huidige doseringen zijn gebaseerd op een kleine en matig uitgevoerde studie (9) Nieuwe onderzoeken laten zien dat ijzer in de huidige schema’s te hoog en te vaak gedoseerd is." Ik ben benieuwd welke onderzoeken dit zijn omdat de referenties ontbreken.

Dank

Jeroen Diepstraten, ziekenhuisapotheker