Overweeg (es)ketamine bij therapieresistente depressie

Iemand die in de lucht sprayt
Mike van Verseveld
Sven Stuiver
Cornelis F. Vos
Henricus G. Ruhé
Jeroen A. van Waarde
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7407
Abstract

Samenvatting

 • De depressieve stoornis komt vaak voor; ongeveer een derde van de patiënten reageert niet of onvoldoende op de huidige behandelmogelijkheden.
 • (Es)ketamine, bekend als anestheticum, is een nieuwe behandelingsmogelijkheid bij patiënten met een therapieresistente depressie; esketamineneusspray is in Nederland inmiddels geregistreerd voor deze toepassing.
 • Verschillende toedieningsvormen van (es)ketamine worden offlabel toegepast en verder onderzocht, waaronder de intraveneuze en orale toediening, en in mindere mate intramusculaire en subcutane toediening.
 • (Es)ketamine heeft een snel antidepressief effect; bij onderhoudsbehandeling in een lage behandelfrequentie lijkt dit effect aan te houden.
 • Behandeling met (es)ketamine wordt meestal goed verdragen; eventuele bijwerkingen op de lange termijn moeten verder worden onderzocht.
 • In dit artikel beschrijven wij de huidige literatuur op het gebied van de farmacokinetiek, de effectiviteit en veiligheid van (es)ketamine bij patiënten met een therapieresistente depressie.
Auteursinformatie

Rijnstate, afd. Psychiatrie, Arnhem: M. van Verseveld, MSc, aios (tevens: Radboudumc, afd. Farmacologie-Toxicologie, Nijmegen); S. Stuiver, MSc, technisch geneeskundige (tevens: Universiteit Twente, TechMed Centre, Enschede); dr. J.A. van Waarde, psychiater. Radboudumc, Nijmegen. Afd. Psychiatrie: C.F. Vos, MSc en dr. H.G. Ruhé, psychiaters. Afd. Farmacologie-Toxicologie: prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog.

Contact M. van Verseveld (mike.vanverseveld@outlook.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Mike van Verseveld ICMJE-formulier
Sven Stuiver ICMJE-formulier
Cornelis F. Vos ICMJE-formulier
Henricus G. Ruhé ICMJE-formulier
Jeroen A. van Waarde ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Wij hebben het artikel ‘Overweeg (es)ketamine bij therapieresistentie depressie’ wat onlangs is verschenen met veel aandacht gelezen. De auteurs beschrijven een nieuwe veelbelovende toepassing van (es)ketamine voor de behandeling van therapieresistente depressie. Het geneesmiddel wordt echter al vele jaren binnen de anesthesie gebruikt voor perioperatieve analgesie en sedatie en binnen de pijngeneeskunde voor de behandeling van chronische pijnsyndromen.

Zoals in het artikel is aangegeven heeft farmaceut Janssen-Cilag sinds 2019 een geregistreerde esketamineneuspray op de markt gebracht. Dit is een praktische toedieningsvorm die eenvoudig kan worden toegediend onder direct toezicht van een professionele hulpverlener. Wij zijn echter zeer kritisch ten aanzien van de kostprijs van dit geneesmiddel. Eén neusspray kost €202 wat bij de gemiddelde behandeling van een therapieresistente depressie, zoals de auteurs al beschrijven, neerkomt op €10.175 per jaar in tegenstelling tot €466 bij de intraveneuze toediening. Dit bedrag is natuurlijk buitenproportioneel als men bedenkt dat dit geneesmiddel als intraveneuze toediening al lang bestaat en er weinig extra onderzoek voor nodig is om hier een andere toedieningsvorm van te maken. Vanwege de te verwachten hoge kosten van de behandeling heeft de minister voor Medische Zorg het middel begin 2020 in de 'sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst.1 Uiteindelijk is op advies van het Zorginstituut besloten om het middel vanaf september 2021 te vergoeden vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

In tegenstelling tot de auteurs die specifiek aangeven dat de esketamineneusspray ‘zeker overwogen moet worden wanneer andere behandelingen van depressie onvoldoende effect blijken te hebben’ zijn wij van mening dat de intraveneuze behandeling de voorkeur heeft. Dit gezien de exorbitante kosten van de neusspray en het feit dat er verder geen belangrijke klinische of praktische argumenten zijn voor intranasaal gebruik. Tot op heden zijn er geen studies waarin de intraveneuze en intranasale toediening direct met elkaar vergeleken zijn. Een indirecte meta-analyse laat zien dat de intraveneuze toediening mogelijk zelfs leidt tot betere remissie en minder bijwerkingen dan de intranasale toediening.2 Praktisch gezien dienen beide geneesmiddelen in een gespecialiseerde instelling te worden toegediend waarbij de bloeddruk gedurende 40-60 minuten na toediening moet worden vervolgd.3,4 Indien toch vanwege praktische overwegingen een esketamineneusspray gewenst is kan de ziekenhuisapotheker gevraagd worden deze toedieningsvorm te bereiden. Apothekers mogen namelijk een geregistreerd geneesmiddel bereiden zolang dit voor maximaal 50 patiënten is en niet wordt doorgeleverd aan collega-apotheker. Dit is de afgelopen jaren ook gebeurd voor enkele weesgeneesmiddelen.

Tot slot is de meerwaarde van het gebruik van de duurdere esketamine versus ketamine niet bewezen. Een recente meta-analyse laat zelfs een beter effect met minder bijwerkingen zien bij het gebruik van racemisch ketamine bij de behandeling voor een depressieve stoornis.5 Bovendien zijn de uitkomsten van de fase-3 trials van de neusspray versus placebo op zijn best matig te noemen, slechts één studie vond een statisch significant verschil van vier punten op de MADRS score, een verschil waarvan de klinische significantie discutabel is.6

Concluderend is het gebruik van intranasaal esketamine bij de behandeling van therapieresistente depressie duur en matig bewezen. Hierdoor heeft intraveneuze toediening van esketamine de voorkeur zolang de kosten van de neusspray zo hoog blijven.

D.J. Brinkman
T. Veth
M.A.H. Steegers
Literatuur
 1. Pakketadvies esketamine neusspray (Spravato®) bij de behandeling van depressie. Diemen; Zorginstituut Nederland; 2020.
 2. Bahji A, Vazquez GH, Zarate CA Jr. Comparative efficacy of racemic ketamine and esketamine for depression: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2021;278:542-55. Doi:10.1016/j.jad.2020.09.071.
 3. Spravato: (esketamine) neusspray. Janssen-Cilag NV; 2021.
 4. McIntyre RS, Rosenblat JD, Nemeroff CB, et al. Synthesizing the evidence for ketamine and esketamine in Treatment-Resistant Depression: An international expert opinion on the available evidence and implementation. Am J Psychiatry. 2021;178:383-99. doi:10.1176/appi.ajp.2020.20081251.
 5. Gastaldon C, Papola D, Ostuzzi G, Barbui C. Esketamine for treatment resistant depression: a trick of smoke and mirrors? Epidemiol Psychiatr Sci. 2019 Dec 16;29:e79. doi: 10.1017/S2045796019000751. PMID: 31841104; PMCID: PMC8061126.
 6. Bahji A, Vazquez GH, Zarate CA Jr. Comparative efficacy of racemic ketamine and esketamine for depression: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2021 Jan 1;278:542-555. doi: 10.1016/j.jad.2020.09.071. Epub 2020 Sep 23. Erratum in: J Affect Disord. 2020 Nov 20;: PMID: 33022440; PMCID: PMC7704936.