Overlevingsduur van patiënten met een adenocarcinoom in een Barrett-oesofagus

Onderzoek
M.B.E. Menke-Pluymers
N.W. Schoute
A.H. Mulder
W.C.J. Hop
M. van Blankenstein
H.W. Tilanus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:460-4
Abstract

Samenvatting

Bij een groep van 112 patiënten met een adenocarcinoom in een Barrett-oesofagus werd de invloed van chirurgische behandeling, lengte van de tumor, stadiëring en histologische gradering van de tumor op de overlevingskans onderzocht door middel van een retrospectief onderzoek over een periode van 11 jaar (1978-1988).

Het betrof 85 mannen en 27 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar. De belangrijkste klachten waren dysfagie (60) en pijn (25). Slechts 6 patiënten waren bekend wegens een Barrett-oesofagus. Vijfentachtig patiënten (76) ondergingen een partiële resectie van oesofagus en cardia. De postoperatieve sterfte bedroeg 6.

De 5-jaarsoverleving na resectie (n = 85) was 24. De groep patiënten zonder regionale lymfekliermetastasen had een statistisch significant betere overlevingsduur (stadium 0, I, IIA; 5-jaarsoverleving 30) dan de groep met regionale lymfekliermetastasen (stadium IIB, III; 5-jaarsoverleving < 10). De langste overlevingsduur werd gezien in de groep met een tumor beperkt tot de submucosa zonder regionale lymfekliermetastasen (stadium 0, I; n = 12: 5-jaarsoverleving 63). De overlevingsduur werd niet beïnvloed door de histologische differentiatiegraad of de lengte van de tumor.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Afd. Algemene Heelkunde: mw.M.B.E.Menke-Pluymers, assistentgeneeskundige; N.W.Schoute, medisch student; dr.H.W.Tilanus, chirurg.

Afd. Pathologische Anatomie: dr.A.H.Mulder, patholoog-anatoom.

Afd. Inwendige Geneeskunde: M.van Blankenstein, internist.

Erasmus Universiteit, afd. Epidemiologie en Biostatiek, Rotterdam.

Ir.W.C.J.Hop, statisticus.

Contact dr.H.W.Tilanus

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties