Leven mensen met een hoge BMI langer?

Overgewicht, obesitas en levensverwachting

Klinische praktijk
J.C. (Jaap) Seidell
Jutka Halberstadt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D859
Abstract

Samenvatting

  • Er is een J- of U-vormig verband tussen de BMI en het relatieve risico op overlijden: zowel bij een lage als een hoge BMI is het sterfterisico verhoogd.
  • Wanneer analyses worden beperkt tot mensen die bij aanvang gezond zijn, niet roken en langdurig gevolgd worden, is dat relatieve risico al verhoogd bij een BMI van 25 kg/m2 en stijgt het verder als de BMI toeneemt.
  • Er zijn mensen met obesitas die geen belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen hebben, maar toch hebben zij een hoger risico op deze ziekten dan mensen zonder overgewicht én zonder risicofactoren.
  • Mensen met een ernstige ziekte verliezen vaak gewicht én hebben een verhoogd risico op overlijden, waardoor het lijkt dat overgewicht een betere prognose geeft.
  • De bevinding dat overgewicht en obesitas niet leiden tot verhoogde sterfte berust grotendeels op methodologische vertekening.
Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afd. Gezondheidswetenschappen, Amsterdam.

Prof.dr.ir. J.C. Seidell, epidemioloog-voedingskundige; dr. J. Halberstadt, psycholoog en onderzoeker.

Contact prof.dr.ir. J.C. Seidell (j.c.seidell@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
J.C. (Jaap) Seidell ICMJE-formulier
Jutka Halberstadt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties