Overgewicht en obesitas; een advies van de Gezondheidsraad

Klinische praktijk
A.E. Meinders
J. Fogteloo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1847-51
Abstract

Samenvatting

- De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over overgewicht en obesitas. Deze aandoeningen vormen belangrijke bedreigingen voor de persoonlijke gezondheid, de volksgezondheid en de economische welvaart.

- Overgewicht en adipositas worden niet langer als een variatie van normaal beschouwd, maar als een ziekte.

- Omdat de genetische predisponerende factoren niet kunnen worden beïnvloed, dient de voornaamste interventie gericht te zijn op omgevingsfactoren, met name op de inname van macronutriënten en op lichaamsbeweging.

- Speciale risicogroepen dienen te worden aangewezen, zoals jonge mensen, sociaal-economisch zwakken en allochtonen.

- De overheid, de gezondheidszorgorganisaties, de industrie en de algemene bevolking dienen samen te werken om overgewicht en obesitas te bestrijden.

- De kans dat interventie succesvol zal zijn, is onduidelijk, maar groot genoeg om tot actie over te gaan.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Prof.dr.A.E.Meinders en J.Fogteloo, internisten.

Contact prof.dr.A.E.Meinders (a.e.meinders@lumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties