Overgewicht en obesitas bij kinderen en adolescenten en preventieve maatregelen
Open

Stand van zaken
20-10-2004
C.M. Renders, J.C. Seidell, W. van Mechelen en R.A. Hirasing

- De prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen neemt snel toe. Dit is zorgwekkend omdat obesitas gepaard gaat met ernstige complicaties, zoals diabetes mellitus type 2.

- Obesitas op jonge leeftijd is gerelateerd aan obesitas op volwassen leeftijd. Preventie van overgewicht, te beginnen op jonge leeftijd, is dus van groot belang.

- Afgezien van diabetes mellitus type 2 vergroot overgewicht het risico op orthopedische complicaties, respiratoire problemen, fertiliteitsproblemen, cardiovasculaire ziekten en psychosociale gevolgen in de vorm van een negatief zelfbeeld, emotionele problemen en gedragsproblemen en depressiviteit.

- Omgevings- en gedragsfactoren worden beschouwd als de belangrijkste oorzaken voor de snelle toename in de prevalentie van overgewicht en als belangrijkste aanknopingspunten voor preventie.

- De meeste preventieprogramma's verkeren nog in een beginstadium.

- Preventieprogramma's gericht op het stimuleren van borstvoeding en van alledaagse lichamelijke activiteit (buiten spelen) en op het beperken van gezoete dranken en tv-kijken zijn veelbelovend.

- Bij de preventieve maatregelen is het van belang zowel de school als de ouders hierbij te betrekken.