Behandeling van overgewicht en obesitas bij volwassenen: voorstel voor een richtlijn

Klinische praktijk
P.M.J. Zelissen
E.M.H. Mathus-Vliegen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2060-6
Abstract

Samenvatting

- Overgewicht en obesitas vormen een in omvang sterk toenemend volksgezondheidsprobleem dat met een aanzienlijke comorbiditeit en verhoogde mortaliteit gepaard gaat.

- In dit artikel wordt een Nederlandse richtlijn voor de behandeling van overgewicht en obesitas voorgesteld die mede gebaseerd is op Amerikaanse en Europese richtlijnen.

- Bij een patiënt wordt eerst op grond van anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek de mate van overgewicht vastgesteld en het risico van daarmee samengaande ziekten geschat. Hieruit volgt dan een eventuele beslissing tot behandeling.

- Daarna dient overeenstemming over het behandeldoel te worden bereikt tussen behandelaar en patiënt die voor leefstijlverandering gemotiveerd moet zijn. Handhaving op lange termijn van een matig (5-15) gewichtsverlies is voor het merendeel van de patiënten een wenselijk en reëel behandeldoel.

- De pijlers waarop de behandeling berust, zijn voedings-, bewegings- en gedragsadviezen die bij voorkeur via een multidisciplinaire benadering worden verstrekt.

- Bij patiënten die aan bepaalde criteria voldoen, kan deze behandeling worden aangevuld met farmacotherapie en bij ernstige obesitas met bariatrische chirurgie.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Interne Geneeskunde/Endocrinologie, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.dr.P.M.J.Zelissen, internist/endocrinoloog.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Mw.prof.dr.E.M.H.Mathus-Vliegen, maag-darm-leverarts en bijzonder hoogleraar Klinische Voeding.

Contact hr.dr.P.M.J.Zelissen (p.m.j.zelissen@azu.nl)

Verantwoording

Mede namens de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties