Overgewicht. II. Determinanten van overgewicht en strategieën voor preventie

Klinische praktijk
E.M.H. Mathus-Vliegen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1989-95
Abstract

Samenvatting

- Hoogrisicogroepen voor het krijgen van overgewicht zijn allochtonen, mensen met een laag educatieniveau en lage socio-economische status, zwangeren, mensen die stoppen met roken, die abrupt hun lichamelijke activiteiten verminderen of een sterke verandering in leefstijl of leefsituatie ondergaan en tenslotte personen met een positieve familieanamnese voor obesitas of diabetes mellitus.

- Coronaire hartdood is voor 15-30 toe te schrijven aan overgewicht (Quetelet-index (QI) ≥ 25 kg/m2) en voor 4-25 aan obesitas (QI ≥ 30 kg/m2). Voor diabetes mellitus zijn deze percentages respectievelijk 64-82 en 33-75.

- Op bevolkingsniveau dienen preventieve en therapeutische maatregelen gericht te zijn op minder (vet) eten, meer bewegen, minder alcohol drinken en verbetering van opleiding en inkomen. Dit vereist verandering van beleid van de diverse betrokken ministeries.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.prof.dr.E.M.H.Mathus-Vliegen, gastro-enteroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties