Overgevoeligheidsreacties van de bovenste luchtwegen door voetschimmels

Onderzoek
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1704-5

Honderd jaar geleden werd voor het eerst aangetoond dat schimmels via inhalatie astma kunnen veroorzaken. Nadien is deze bevinding vele malen bevestigd, waarbij een correlatie is gevonden met een type I-huidreactie en IgE-antistoffen. Ook voetschimmels kunnen dergelijke reacties geven en voor pedicures en podotherapeuten is dit zelfs een beroepsrisico.1

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties