Het alfa-galsyndroom, allergische reacties op vlees

Allergie voor zoogdierenvlees secundair aan een tekenbeet
Klinische praktijk
M.A. (Annika) Berends
J.N.G. (Hanneke) Oude Elberink
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1062
Abstract

Rectificatie

Erratum

Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1062

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

In figuur 2 en 3 staat ten onrechte een kip afgebeeld. De allergische reactie waar het om gaat treedt alleen op na het eten van zoogdiervlees. Hieronder staan de juiste figuren.

Dames en Heren,

Het ‘alfa-gal’-syndroom is een aandoening waarbij patiënten na het eten van zoogdierenvlees een uitgestelde allergische reactie krijgen doordat ze IgE-antilichamen hebben ontwikkeld tegen het koolhydraat galactose-α-1,3-galactose (alfa-gal), als gevolg van tekenbeten. Dit ziektebeeld varieert van episodische of chronische urticaria tot een levensbedreigende anafylaxie. Als de patiënt geen nieuwe tekenbeten oploopt, gaat de aandoening meestal vanzelf over. In dit artikel beschrijven wij een 68-jarige patiënte met het alfa-galsyndroom.

Patiënte, een 68-jarige vrouw, werd gezien op de Spoedeisende Hulp (SEH) wegens een anafylactische reactie waarbij zij hemodynamisch instabiel was geworden en waar zowel de slijmvliezen als de huid bij betrokken waren. Verspreid over het lichaam waren roodheid en galbulten te zien. De aanval was kort tevoren begonnen met roodheid, warmte, jeuk en forse galbulten aan de handen en had zich daarna snel verspreid over het gehele lichaam. De laatste maaltijd had zij ruim 2 h tevoren genuttigd; deze…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Interne Geneeskunde, onderafdeling Allergologie, Groningen.

Drs. M.A. Berends, aios interne geneeskunde; dr. J.N.G. Oude Elberink, internist-allergoloog.

Contact drs. M.A. Berends

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
M.A. (Annika) Berends ICMJE-formulier
J.N.G. (Hanneke) Oude Elberink ICMJE-formulier

Reacties

c
janssen

19 maart 2017 - 11:10

Beetje flauwe reactie misschien op interessante artikel betreft figuur 3 waarin de kip in de klasse van de zoogdieren wordt geplaatst.