Orthopedische schoenen tegen voetulcera bij diabetes

Stand van zaken
11-07-2014
Sicco A. Bus
  • Bij mensen met diabetes mellitus zijn voetulcera een ernstig probleem, omdat ze de kans op een voetinfectie en amputatie verhogen en de kwaliteit van leven verlagen.
  • Na genezing van een voetulcus is het risico op een recidief groot.
  • Orthopedische schoenen of steunzolen worden bij hoogrisicopatiënten vaak voorgeschreven en hebben onder andere als doel de mechanische druk onder de voet te verlagen.
  • Orthopedisch schoeisel dat aangepast is om de druk te verlagen is niet veel effectiever dan niet-aangepast orthopedisch schoeisel in de preventie van recidiverende voetulcera, tenzij de schoen wordt gedragen zoals is aanbevolen; in dat geval vermindert de kans op een recidiefulcus met 46%.
  • Patiënten met een eerder doorgemaakt voetulcus blijken hun orthopedische schoenen binnenshuis weinig te dragen, terwijl zij binnenshuis meer lopen dan buitenshuis.
  • Voetdrukmetingen zouden een standaard onderdeel moeten zijn van het voorschrijven en evalueren van orthopedische schoenen of steunzolen voor diabetespatiënten met een hoog risico op voetulcera.