Orale glucocorticoïden bij acute rinosinusitis: een RCT*

Onderzoek
Roderick P. Venekamp
Marc J.M. Bonten
Maroeska M. Rovers
Theo J.M. Verheij
Alfred P.E. Sachs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5808
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vaststellen van de effectiviteit van een kortdurende kuur orale glucocorticoïden bij volwassen patiënten met acute rinosinusitis.

Opzet

Dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie in 54 Nederlandse huisartsenpraktijken uitgevoerd in de periode december 2008-maart 2011 (NTR1295; http://www.trialregister.nl, zoeken op 1295).

Methode

Volwassen patiënten met acute rinosinusitis werden door loting toegewezen aan behandeling met prednisolon 30 mg dd of met placebo gedurende 7 dagen. De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten met resolutie van pijn of drukgevoel in het aangezicht op dag 7. Secundaire uitkomsten waren tijd tot herstel en de mediane duur van de klachten, ziektespecifieke kwaliteit van leven en gerapporteerde bijwerkingen.

Resultaten

185 patiënten werden gerandomiseerd (prednisolon: n = 93; placebo: n = 92). 2 deelnemers trokken hun studiedeelname in op dag 1 van de studie en de uitkomsten van 9 deelnemers konden niet geanalyseerd worden wegens incomplete data, waardoor 174 patiënten (respectievelijk n = 88 en n = 86) in aanmerking kwamen voor de ‘intention to treat’-analyse. Op dag 7 hadden respectievelijk 55 van de 88 patiënten (62,5%) in de prednisolongroep versus 48 van de 86 patiënten (55,8%) in de placebogroep resolutie van pijn of drukgevoel in het aangezicht (verschil: 6,7%; 95%-BI: -7,9-21,2). Het verloop van de symptomen en de ziektespecifieke kwaliteit van leven verschilde niet tussen de groepen. Gerapporteerde bijwerkingen waren mild en verschilden niet tussen de groepen.

Conclusie

Een kortdurende kuur orale glucocorticosteroïden blijkt niet effectief bij volwassen patiënten met acute rinosinusitis.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in CMAJ (2012;184:E751-7) met als titel ‘Systemic corticosteroid monotherapy for clinically diagnosed acute rhinosinusitis: a randomized controlled trial’. Afgedrukt met toestemming.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Dr. R.P. Venekamp, epidemioloog en huisarts-in-opleiding (tevens afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde); prof.dr. M.J.M. Bonten, arts-microbioloog (tevens afd. Medische Microbiologie); prof.dr. M.M. Rovers, epidemioloog (tevens Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Operatiekamers, Nijmegen); prof.dr. Th.J.M. Verheij en dr. A.P.E. Sachs, huisartsen.

Contact dr. R.P. Venekamp (R.P.Venekamp@umcutrecht.nl)

Verantwoording

De studie is goedgekeurd door de medische ethische toetsingscommissie van het UMC Utrecht en de Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Er was geen sprake van financiële vergoeding voor de deelnemende huisartsen of patiënten. De studie had niet uitgevoerd kunnen worden zonder alle huisartsen, doktersassistentes en deelnemende patiënten uit Zeeland. Curt Brugman (projectmanager) leverde een bijdrage bij het verzamelen van de gegevens en Marloes van Beurden (datamanager) gaf ondersteuning bij het datamanagement.
Belangenconflict: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5808; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: de studie werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw (170881007). ZonMw heeft geen rol gespeeld in het ontwerp, de uitvoering en de data-analyse van de studie. Bovendien speelde ZonMw geen rol in het opstellen, beoordelen of goedkeuren van het manuscript.
Aanvaard op 16 januari 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Roderick P. Venekamp ICMJE-formulier
Marc J.M. Bonten ICMJE-formulier
Maroeska M. Rovers ICMJE-formulier
Theo J.M. Verheij ICMJE-formulier
Alfred P.E. Sachs ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties