Prednisolon, een geschikte eerste keus voor pijnbehandeling bij jicht: een gerandomiseerde dubbelblinde equivalentietrial met naproxen als referentie*

Onderzoek
Hein J.E.M. Janssens
Matthijs Janssen
Eloy H. van de Lisdonk
Piet L.C.M. van Riel
Chris van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B393
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of prednisolon gelijkwaardig is aan naproxen als pijnbehandeling bij jichtartritis.

Opzet

Gerandomiseerde, dubbelblinde equivalentietrial.

Methode

120 eerstelijnspatiënten met jichtartritis, bewezen door identificatie van uraatkristallen, werden geïncludeerd. Volgens een per computer gegenereerde randomisatieprocedure kregen deze patiënten een 5-daagse kuur van prednisolon 35 mg 1 dd (n = 60) of naproxen 500 mg 2 dd (n = 60). Patiënten en onderzoekers waren gedurende het hele onderzoek geblindeerd voor de geneesmiddeltoewijzing, evenals voor de analyses. De primaire uitkomstmaat was pijn gemeten op een visueel analoge schaal van 100 mm. Vooraf was de equivalentiemarge arbitrair bepaald op 10%. Analyses vonden plaats per protocol en per ‘intention-to-treat’. De studie was internationaal geregistreerd (www.controlled-trials.com/ISRCTN14648181).

Resultaten

Voor één patiënt per behandelgroep bleken de data incompleet, zodat de analyses per protocol 2 × 59 patiënten betroffen. Na 90 h bedroeg de pijnreductie 44,7 mm en 46,0 mm voor respectievelijk prednisolon en naproxen, een verschil van 1,3 mm (95%-BI: –9,8-7,1), hetgeen equivalentie suggereerde. Het verschil in de mate van pijnverandering gedurende 90 h was 1,57 mm (95%-BI: –8,7-11,8). Bijwerkingen kwamen in beide groepen in gelijke mate voor. Ze waren minimaal en verdwenen na 3 weken.

Conclusie

Prednisolon en naproxen waren in deze studie even effectief voor de initiële behandeling van jichtartritis. Om patiëntveiligheidsredenen komt prednisolon in aanmerking als eerstekeusmiddel bij jicht, in plaats van de tot nu toe gangbare NSAID’s en colchicine.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in The Lancet (2008;371:1854-60) met als titel ‘Use of oral prednisolone or naproxen for the treatment of gout arthritis: a double-blind, randomised equivalence trial’.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Nijmegen.

Drs. H.J.E.M. Janssens, dr. E.H. van de Lisdonk en prof.dr. C. van Weel, huisartsen.

Afd. Reumatologie: prof.dr. P.L.C.M van Riel, reumatoloog.

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Reumatologie, Arnhem.

Dr. M. Janssen, reumatoloog.

Contact drs. H.J.E.M. Janssens (h.janssens@elg.umcn.nl)

Verantwoording

Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerkers van Apotheek Riet (Rotterdam) en van de Apotheekhoudende Huisartspraktijk Lobede (Lobith-Tolkamer) die de studiemedicatie bereidden en verpakten, de 93 huisartsen in Arnhem, Liemers en omgeving die de 381 deelnemende patiënten selecteerden, de patiënten die bereid waren aan het onderzoek mee te doen, T. Berends, C. de Gendt, A. de Jong en H. Visser (Ziekenhuis Rijnstate, afd. Reumatologie, Arnhem) die de patiëntgegevens verzamelden, en T. Jeijsman-Rouwhorst, J. van Doremalen, H. Bor en H. van den Hoogen (Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Huisartsgeneeskunde, Nijmegen) die hielpen bij de dataverwerking en de analyses.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 15 september 2008

Ook interessant

Reacties