Orale glucocorticoïden als behandeling van eerste keus van een acute jichtaanval onvoldoende onderbouwd

Opinie
J.W.G. (Hans) Jacobs
J.W.J. (Hans) Bijlsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A615
Abstract

In hun artikel elders in dit tijdschrift beschrijven Janssens et al. de resultaten van hun vergelijkend klinisch onderzoek naar de behandeling van een acute jichtaanval met naproxen 1 g of prednisolon 35 mg oraal per dag gedurende 5 dagen. Het onderzoek kreeg internationale belangstelling.1-3 Hun conclusie is dat voor deze indicatie prednisolon en naproxen gelijkwaardig zijn en dat op basis van bekende bijwerkingen van beide middelen, prednisolon in aanmerking komt als middel van eerste keus. Deze conclusie is zowel prikkelend als discutabel.

De Europese evidence-based richtlijn uit 2006 stelt dat voor de behandeling van een jichtaanval niet-steroïde anti-inflammatoire middelen (NSAID’s) en colchicine de middelen zijn van eerste keus.4 In dezelfde richtlijn komt naar voren dat colchicine als tijdelijke therapie bij de acute jichtaanval weinig bijwerkingen heeft als naar moderne inzichten laag wordt gedoseerd: 2-3 tabletten van 0,5 mg per dag, en bij matige nier- en leverfunctiestoornissen 1 tablet…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Reumatologie & Klinische Immunologie, Utrecht.

Dr. J.W.G. Jacobs en prof.dr. J.W.J. Bijlsma, reumatologen.

Contact dr. J.W.G.Jacobs (j.w.g.jacobs@umcutrecht.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 april 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties