Opvattingen van vrouwen van Turkse afkomst over maatregelen ter preventie en behandeling van vitamine-D-deficiëntie; resultaten van focusgroepinterviews

Onderzoek
A. Wijsman-Grootendorst
R.M. van Dam
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:932-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de houding van vrouwen van Turkse afkomst wat betreft verschillende mogelijke maatregelen om vitamine-D-deficiëntie te voorkomen of te behandelen.

Opzet

Kwalitatief, focusgroepen.

Methode

In buurthuizen in Amsterdam werden 4 focusgroepbijeenkomsten gehouden met 4-13 vrouwen van Turkse afkomst (gemiddelde leeftijd: 31,8-47,1 jaar). Aan de hand van vragen over zonblootstelling, vitamine-D-supplementen, verrijking van voedingsmiddelen met vitamine D, en consumptie van vitamine-D-rijke voedingsmiddelen werden discussies gevoerd met behulp van een tolk. Deze discussies werden opgenomen, vertaald en uitgeschreven, en de terugkerende thema’s werden geïnventariseerd.

Resultaten

Er bestond een sterke voorkeur voor vitaminen uit ‘natuurlijke bronnen’ ten opzichte van supplementen. Zorgen over gewichtstoename en overdosering bij het gebruik van vitaminesupplementen kwamen regelmatig naar voren. Het gebruik van vitamine-D-supplementen werd door de meeste vrouwen alleen acceptabel gevonden als een arts deze voorschrijft. Het dragen van minder bedekkende kleding voor meer zonblootstelling werd vaak niet of alleen in de strikte afwezigheid van ‘vreemde’ mannen aanvaardbaar gevonden. Bij het beperkte gebruik van (met vitamine D verrijkte) margarineproducten speelden onzekerheid over het bevatten van varkensvet en de zorg dik te worden door consumptie van deze producten een rol.

Conclusie

Onder vrouwen van Turkse afkomst zijn er culturele en religieuze overtuigingen en zorgen over bijwerkingen, die acceptatie van adviezen ter bestrijding van vitamine-D-deficiënties in de weg kunnen staan. Hiermee zou rekening moeten worden gehouden bij gezondheidsvoorlichting en behandeling van vitamine-D-deficiëntie.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:932-6

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, faculteit Aard- en Levenswetenschappen, afd. Voeding en Gezondheid, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam.

Mw.A.Wijsman-Grootendorst, student; hr.dr.ir.R.M.van Dam, voedingskundige.

Contact hr.dr.ir.R.M.van Dam (rob.van.dam@falw.vu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties