Opvallende daling van de sterfte bij gebruik van een 'mediterraan' dieet, verrijkt met [alpha]-linoleenzuur, na myocardinfarct

Onderzoek
A.F.H. Stalenhoef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:2455-6
Download PDF

De ‘Lyon diet heart study’ is een prospectief, gerandomiseerd onderzoek naar de uitwerking van een ‘mediterraan’ dieet (veel fruit, groenten en olijfolie) in vergelijking met een conventioneel in vet beperkt dieet op de sterfte bij overlevenden van een eerste hartinfarct.1

Tot nu toe is er bij cholesterolverlagende diëten weinig resultaat gevonden bij de secundaire preventie van coronaire hartziekte (CHZ) in de eerste 2 jaar na een infarct; een uitzondering is het DART-onderzoek, waarin enige protectie tegen CHZ werd gezien bij het gebruik van (n-3)-vetzuren van vette vis zoals makreel en zalm.2 Het Lyon-onderzoek betrof 303 patiënten in de experimentele groep en 302 in de controlegroep. Na een gemiddelde follow-up-duur van 27 maanden werd het onderzoek bij tussentijdse analyse gestaakt wegens een opvallend verschil in sterfte: 20 doden in de controlegroep tegen 8 in de experimentele groep. De auteurs berekenen een relatief risico van 0,30 (95-betrouwbaarheidsinterval BI 0,11-0,82) voor totale sterfte, en van 0,24 (95-BI: 0,07-0,85)) voor de cardiovasculaire sterfte. Er was overigens geen verschil in plasmacholesterolwaarden bij beide groepen. De auteurs concluderen dat een mediterraan dieet rijk aan ?-linoleenzuur werkzamer lijkt dan de momenteel gebruikelijke cholesterolverlagende diëten bij de secundaire preventie van CHZ. Dit opvallend gunstige effect is misschien voor een deel aan toeval toe te schrijven en behoeft zeker nog bevestiging. Het opvallendste verschil in de diëten van de experimentele en de controle-groep was het gebruik van ?-linoleenzuur (18:3(n-3)), doordat de experimentele groep als substitutie voor olijfolie margarine kreeg, gemaakt uit raapzaadolie, die circa 5 ?-linoleenzuur bevatte. Dit vetzuur wordt bij de mens voor een deel omgezet tot (n-3)-vetzuren, die ook in visolie voorkomen. ?-linoleenzuur komt behalve in raapzaadolie ook voor in soya-bonen, postelein en walnoten. Als het mogelijk is om met plantaardige olie rijk aan ?-linoleenzuur dezelfde gunstige effecten teweeg te brengen als met het gebruik van veel visolie, zou dat grote praktische consequenties hebben bij de secundaire preventie van CHZ.

Literatuur
  1. Lorgeril M de, Renaud S, Mamelle N, Salen P, Martin J-L,Monjaud I, et al. Mediterranean alpha-linolenic acid-rich diet in secondaryprevention of coronary heart disease. Lancet 1994;343:1454-9.

  2. Burr ML, Fehily AM, Gilbert JF, Rogers S, Holliday RM,Sweetnam PM, et al. Effects of changes in fat, fish, and fibre intakes ondeath and myocardial reinfarction: diet and reinfarction trial (DART). Lancet1989;334:757-61.

Gerelateerde artikelen

Reacties