Optimale dosering hartfalenmedicatie lager voor vrouwen

Onderzoek
Lisa Eurelings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4497

Waarom dit onderzoek?

ACE-remmers, angiotensine-II-receptorblokkers en bètablokkers vormen de hoeksteen van de behandeling voor hartfalen met een verminderde ejectiefractie. Momenteel bevelen richtlijnen dezelfde streefdosering (‘target’-dosering) aan voor mannen en vrouwen. Studies hebben echter aangetoond dat er geslachtsverschillen zijn in zowel de farmacokinetiek als -dynamiek van deze middelen.

Onderzoeksvraag

Zijn er…

Auteursinformatie

Contact L. Eurelings (l.eurelings@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lisa Eurelings ICMJE-formulier
Man-vrouwverschillen in de optimale dosering van medicatie voor hartfalen

Ook interessant

Reacties