Multidisciplinaire richtlijn ‘Hartfalen 2010’*

Klinische praktijk
Adriaan A. Voors
Edmond P. Walma
T.B. (Marcel) Twickler
Frans H. Rutten
Arno W. Hoes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2957
Abstract

Samenvatting

  • In de multidisciplinaire richtlijn ‘Hartfalen 2010’ berust de diagnostiek van hartfalen op een combinatie van klachten en verschijnselen, en op aanvullend onderzoek met natriuretische peptiden en echocardiografie. Als de diagnose is gesteld, is het van belang om de, eventueel behandelbare, oorzaak van het hartfalen te achterhalen.

  • De niet-medicamenteuze behandeling bestaat uit leefstijladviezen, waarvan regelmatige lichamelijke inspanning de belangrijkste is. De medicamenteuze behandeling van patiënten met systolisch hartfalen bestaat uit een diureticum, ACE-remmer, en bètablokker, eventueel aangevuld met een aldosteronantagonist, een angiotensinereceptorblokker, en/of digoxine.

  • Een selecte groep patiënten komt in aanmerking voor een interne cardiale defibrillator (ICD) en/of cardiale resynchronisatietherapie.

  • Voor de behandelingsmogelijkheden van patiënten met diastolisch hartfalen is er weinig wetenschappelijke onderbouwing.

  • Het is van belang om de zorg rondom de patiënt met hartfalen af te stemmen in een multidisciplinair team, wat moet leiden tot een optimale voorlichting en behandeling.

Auteursinformatie

*Namens de multidisciplinaire werkgroep ‘Hartfalen 2010’, waarvan de leden aan het eind van dit artikel worden genoemd.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Cardiologie, Groningen.

Prof.dr. A.A. Voors, cardioloog.

Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Dr. E.P. Walma, huisarts (tevens: Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht).

Academisch Medisch Centrum, afd. Vasculaire Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. T.B. Twickler, internist-endocrinoloog (tevens: Lievensberg Ziekenhuis, Bergen op Zoom).

Universitair Medisch Centrum, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, Utrecht.

Dr. F.H. Rutten, huisarts; prof. dr. A.W. Hoes, arts-epidemioloog.

Contact prof.dr. A.A. Voors (a.a.voors@thorax.umcg.nl)

Verantwoording

De multidisciplinaire werkgroep die de richtlijn voorbereidde, bestond uit: Hoes AW, Walma EP, Rutten FH, Twickler TB, Rohling R, Jansen RWMM, Jaarsma T, Feenstra TL, Bouvy ML, Buskens E, De Graaff M (tot 1 september 2008), De Kok IHM, Dijkgraaf R (tot 1 september 2008), Duin M, Fischer E, Flikweert S† (tot 26 augustus 2008), Hammelburg R, Honig A, Hulzebos E, In den Bosch HJH (tot 1 juli 2008), Janssen-Boyne J, Koers H, Kortrijk M, Ninaber PA, Poot E (vanaf 1 juli 2008), Post PN, Rosenbrand CJGM, Schiffer AAJJ, Van Dijk JL, Van Dijk P, Van Erp J, Van Erven L (vanaf 1 september 2008), Van Leen M, Van Lieshout J, Van Veldhuisen DJ (tot 1 juli 2008), Weerts M (vanaf 1 september 2008), Voors AA.
Belangenconflict: A.A. Voors krijgt zelf of via zijn instituut een vergoeding voor board-lidmaatschap bij klinische trials van Novartis, Corthera, Torrent, Johnson&Johnson en Servier, en voor adviezen aan Abbott, Boehringer Ingelheim, Merck/MSD en Sequel Pharma, en onderzoeksubsidie van de Europese Commissie (FP7), de Nederlandse Hartstichting en B.R.A.H.M.S. en royalty’s van Springer. T.B. Twickler krijgt subsidie van ZonMw en NWO. E.P. Walma kreeg een subsidie van ZonMw. F.H Rutten en A.W. Hoes krijgen subsidies van ZonMw, Hartstichting en Agis Zorgverzekeringen.
Aanvaard op 15 november 2010

Onduidelijkheden in de diagnostiek van hartfalen
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen

Ook interessant

Reacties