Onduidelijkheden in de diagnostiek van hartfalen

Opinie
Ingrid A.W. van Rijsingen
Yigal M. Pinto
Wouter E.M. Kok
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3159
Abstract

In de recent uitgebrachte herziening van de NHG-standaard ‘Hartfalen’,1 die inhoudelijk gelijk is aan de vernieuwde multidisciplinaire richtlijn ‘Hartfalen 2010’,2 hebben de opstellers getracht de diagnostiek van hartfalen eenvoudig en vooral eenduidig te maken. Zo zijn er afkapwaardes voor N-terminaal pro-breinnatriuretisch peptide (NT-proBNP) voor chronisch en acuut hartfalen toegevoegd en wordt gesteld dat een huisarts echocardiografie dient aan te vragen bij een verhoogde uitslag daarvan of een afwijkend ecg. Wij hebben waardering voor de in onze ogen goede aanpak van deze vernieuwde aanbevelingen.

Wel willen wij hier een paar kanttekeningen plaatsen om te komen tot een betere en efficiëntere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Juist omdat het bij hartfalen vaak om oudere en kwetsbare patiënten gaat, is het zaak om aan de ene kant overdiagnostiek en aan de andere kant vertraging in het diagnostische en therapeutische traject te voorkomen.

Overdiagnostiek

Voor huisartsen zal er een hoge…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Amsterdam.

Drs. I.A.W. van Rijsingen, arts-onderzoeker; prof.dr. Y.M. Pinto en dr. W.E.M. Kok, cardiologen.

Contact prof.dr. Y.M. Pinto (y.pinto@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Pinto is betrokken bij patenten van AMC Kennistransfer en bij ACS Biomarker B.V. (royalties, aandelen) en ontving reiskostenvergoeding van Roche Diagnostics. Financiële ondersteuning: Pinto ontving persoonlijk en via zijn instituut vergoeding van Roche Diagnostics voor zijn onderzoekswerk en voor adviezen.
Aanvaard op 27 januari 2011

Multidisciplinaire richtlijn ‘Hartfalen 2010’*
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties