Opnieuw aanwijzing voor verband tussen cholesterol en diabetes mellitus type 2

Opinie
Jeanine E. Roeters van Lennep
Eric J.G. Sijbrands
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9303
Abstract

Statines behoren tot de succesvolste medicijnen van de afgelopen eeuw. De daling in sterfte aan hart- en vaatziekten wordt mede toegeschreven aan het gebruik van statines.1 Maar deze geneesmiddelen kennen ook bijwerkingen. De meest bekende hiervan is de statine-geïnduceerde myopathie. Een andere meer recent beschreven bijwerking is dat statinegebruik het risico op diabetes mellitus type 2 (DM2) kan verhogen.

In 2008 werden de resultaten van de JUPITER-studie (JUPITER staat voor ‘Justification for the use of statins in prevention: an intervention trial evaluating rosuvastatin’), een gerandomiseerde trial naar het gebruik van rosuvastatine, gepubliceerd.2 Een onverwachte bevinding was dat patiënten die rosuvastatine kregen 26% meer kans hadden op het ontwikkelen van DM2 dan de placebogroep. Daarna verschenen verschillende meta-analyses die deze bevinding bevestigden.1,3

Vervolgens ontstond een hevig debat in de literatuur over de duiding en consequenties hiervan. DM2 was in alle voorgaande statineonderzoeken geen vooraf bepaalde uitkomstmaat en de…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Inwendige geneeskunde, Rotterdam.

Dr. J.E. Roeters van Lennep, internist-vasculair geneeskundige; prof.dr. E.J.G. Sijbrands, internist-vasculair geneeskundige.

Contact dr. J.E. Roeters van Lennep (j.roetersvanlennep@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jeanine E. Roeters van Lennep ICMJE-formulier
Eric J.G. Sijbrands ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties