ook na 13 jaar

Opbrengst prostaatkankerscreening zeer laag

Opinie
Marco H. Blanker
M.A. (Arjen) Noordzij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8349
Abstract

Recent werd een update van de 'European randomised study of screening for prostate cancer' (ERSPC) gepubliceerd die – volgens de auteurs – bevestigt dat het testen op prostaatspecifiek antigeen (PSA) de prostaatkanker-specifieke sterfte substantieel verlaagt. Screening op prostaatkanker levert na 13 jaar substantieel meer op dan na 9 en 11 jaar. Op voorwaarde dat de nadelen worden teruggedrongen houden de auteurs de deur naar de invoering van screening van de algemene populatie open. Wat ons betreft kan die deur echter nu wel dicht.

Substantieel effect

Met 'substantieel effect' doelen de auteurs van de ERSPC-update op de 20% verlaging van de kans om te overlijden aan prostaatkanker.1 Om bij 1 man prostaatkankersterfte te voorkomen zouden 781 mannen moeten worden gescreend en bij 27 mannen de diagnose 'prostaatkanker' worden gesteld. Deze getallen zijn zeker lager dan de eerdere ramingen (respectievelijk 1410 en 48) op basis van een kortere follow-upduur.2 Bij…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Dr. M.H. Blanker, huisarts-epidemioloog (tevens: huisartsenpraktijk Blanker & Thiele, Zwolle).

Spaarne Ziekenhuis, afd. Urologie, Hoofddorp.

Dr. M.A. Noordzij, uroloog.

Contact dr. M.H. Blanker (blanker@belvederelaan.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marco H. Blanker ICMJE-formulier
M.A. (Arjen) Noordzij ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties