Onvoldoende screening op congenitale lues op Curaçao; 1987-1991

Onderzoek
G.J.M. Frans
P.L.P. Brand
F.D. Muskiet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1712-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of screening op congenitale lues adequaat werd toegepast.

Opzet

Retrospectief onderzoek.

Plaats

Curaçao, St. Elisabeth Hospitaal.

Methode

In de periode 1987-1991 werden 16 patiëntjes met congenitale lues opgenomen voor behandeling in het St. Elisabeth Hospitaal. Aan de hand van archiefstatussen en gegevens van het Landslaboratorium voor de Volksgezondheid werden de lues-serologische status van hun moeders vóór en tijdens de graviditeit, bij de partus en daarna in kaart gebracht, alsook de serologische uitslagen van het onderzoek van navelstrengbloed. De genomen maatregelen bij positieve luesuitslagen werden nagegaan.

Resultaten

In de onderzoeksperiode bedroeg de incidentie van congenitale lues 1,1 op 1000 levendgeborenen; 9 zwangeren stelden zich niet onder prenatale controle. Ondanks positieve luesuitslagen (‘venereal diseases research laboratory’ (VDRL)-test) werd in het 1e (1 patiënt) en 3e trimester (4 patiënten) geen actie ondernomen. Van 4 zuigelingen met congenitale lues werd geen navelstrengbloed voor screening afgenomen. De ‘rapid plasma reagin’ (RPR)-uitslag in navelstrengbloed was 2 maal fout-negatief. Bij 3 moeders werd bij de partus geen nieuwe screening verricht, ondanks een positieve uitslag tijdens de graviditeit.

Conclusie

De screening op congenitale lues bleek lang niet altijd te zijn uitgevoerd. Op een positieve uitslag werd onvoldoende actie ondernomen. Gezien de hoge incidentie op Curaçao moet de screening op congenitale lues worden geïntensiveerd en moet vooral, bij onvoldoende prenatale zorg, de screening van moeder en kind bij de partus worden benadrukt.

Auteursinformatie

St. Elisabeth Hospitaal, afd. Kindergeneeskunde, Breedestraat 193, Willemstad, Curacao, Nederlandse Antillen.

G.J.M.Frans (thans: huisarts te Bonaire) en dr.P.L.P.Brand, assistent-geneeskundigen; F.D.Muskiet, kinderarts.

Contact F.D.Muskiet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties