Syfilis bij de verslaafde zwangere: betere zorg mogelijk door meer alertheid en meer contact tussen betrokken instellingen

Klinische praktijk
A.J. Schneider
A. Bosman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2297-300
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 2312, 2315 en 2324.

Dames en Heren,

Berichten over sterke toename van syfilis bij mannen en vrouwen in Amerikaanse binnensteden en over de daarmee gepaard gaande congenitale syfilis bereiken ons sinds 1989.1-3 Bij de congenitale syfilis gaat het om zwangere vrouwen die geen gebruik maken of kunnen maken van de aanwezige zorg: druggebruikers, vaak arm en zwart, die van prostitutie bestaan. Zij gebruiken naast andere drugs vooral ‘basecoke’, de rookbare vorm van cocaïne, met een heftig, maar snel weer verdwenen effect. In geval van zwangerschap melden deze vrouwen zich laat of geheel niet voor prenatale zorg, zodat syfilis kan overgaan op de foetus. In Rotterdam ontstond in de loop van 1995 een syfilisepidemie, waarbij de hoogste incidentie werd gevonden onder straatprostitué(e)s. Deze groep bestond destijds uit ongeveer 175 personen met risicofactoren die sterk overeenkwamen met de beschreven risicofactoren in de Amerikaanse situatie…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Verloskunde en Vrouwenziekten, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

A.J.Schneider, gynaecoloog.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor Rotterdam en Omstreken, Rotterdam.

A.Bosman, sociaal-geneeskundige/epidemioloog.

Contact A.J.Schneider

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties