Onvoldoende bewijs voor ijzersuppletie bij anemische zwangeren

Opinie
Melanie M. Wiegerinck
Ben Willem J. Mol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4293
Abstract

De Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) presenteerde recent de herziene beroepsstandaard ‘Anemie in de verloskundige praktijk’.1 In deze standaard worden 7 klinische vragen behandeld over diverse domeinen van anemie in de zwangerschap. Het gaat om prognose, diagnostiek, therapie en preventie. Diagnostische en prognostische tests zijn over het algemeen alleen maar nuttig als er na een afwijkende uitslag ook een effectieve behandeling volgt. In dit artikel concentreren wij ons op de behandeling van een ijzergebreksanemie in de zwangerschap.

Is behandeling van ijzergebreksanemie wel effectief?

Deze vraag is in de beroepsstandaard als volgt gesteld: ‘Wat is de meest effectieve behandeling van ijzergebreksanemie bij zwangere vrouwen in de eerstelijns verloskundige praktijk?’. In evidencetabel 7 van de beroepsstandaard,2 wordt gesteld dat de behandeling van ijzergebreksanemie weliswaar een verbetering van de laboratoriumuitkomsten gaf, maar dat het niet resulteerde in een betere klinische uitkomst op het gebied van prematuriteit, geboortegewicht, pre-eclampsie, sepsis of…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Verloskunde & Gynaecologie, Amsterdam.

Drs. M.M. Wiegerinck, arts-onderzoeker; prof.dr. B.W.J. Mol, gynaecoloog en epidemioloog.

Contact prof.dr. B.W.J. Mol (b.w.mol@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 30 november 2011

Herziene beroepsstandaard ‘Anemie in de verloskundige praktijk’

Ook interessant

Reacties