Samenvatting van de standaard 'Zwangerschap en kraamperiode' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap

Klinische praktijk
Tj. wiersma
D.O.A. Daemers
J.H. Oldenziel
S. Flikweert
W.J.J. Assendelft
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:65-7
Abstract

Samenvatting

- In het eerste trimester van de zwangerschap is de verloskundige zorg vooral gericht op het bepalen van de zwangerschapsduur (met behulp van de anamnese en zo nodig echografie), van obstetrische of medische risico's die verwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk maken en van mogelijke erfelijke aandoeningen in de familie die een reden zijn voor antenatale screening.

- Het bloedonderzoek in het eerste trimester is ten opzichte van de vorige standaard uitgebreid met de bepaling van irregulaire erytrocytenantistoffen, terwijl er tevens aandacht dient te worden geschonken aan de mogelijkheid tot het laten verrichten van een HIV-test; ook kunnen zwangeren met schildklierfunctiestoornissen in heden of verleden in aanmerking komen voor bepaling van de serumconcentraties van thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) en vrij T4 en, op indicatie, de TSH-receptorantistofspiegel.

- Bij een zwangerschapsduur van 18 weken of langer is behandeling wegens anemie geïndiceerd bij een hemoglobineconcentratie lager dan 6,5 mmol/l, aangezien hemodilutie in die periode fysiologisch is.

- Indien er bij onderzoek van de pasgeborene direct na de geboorte geen afwijkingen zichtbaar zijn, heeft een lichamelijk onderzoek enkele dagen later geen meerwaarde, zodat dit veilig achterwege kan worden gelaten.

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschapsbeleid, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht.

Hr.dr.Tj.Wiersma, hr.J.H.Oldenziel, hr.S.Flikweert en hr.dr.W.J.J.Assendelft, huisartsen; mw.D.O.A.Daemers, verloskundige.

Contact hr.dr.Tj.Wiersma

Ook interessant

Reacties