Herziene beroepsstandaard ‘Anemie in de verloskundige praktijk’

Klinische praktijk
Mieke Beentjes
Suze Jans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3711
Abstract

Samenvatting

  • De beroepsstandaard van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen ‘Anemie in de eerstelijns verloskundige praktijk’ uit 2000, is recent herzien.

  • De herziene standaard houdt voor de bepaling van de Hb-waarde rekening met fysiologische hemodilutie tijdens de zwangerschap en geeft specifieke referentiewaarden voor de zwangerschapsduur.

  • De standaard adviseert alleen ijzersuppletie bij een bewezen ijzergebreksanemie op basis van lage waardes van Hb en MCV (‘mean corpuscular volume’). Dit resulteert in minder voorschrijven van ijzerpreparaten en het voorschrijven van lagere doseringen. Hierdoor zijn er minder bijwerkingen en een betere therapietrouw.

  • Er zijn hoofdstukken toegevoegd met betrekking tot anemie preconceptioneel en in de kraamperiode. Er is meer aandacht voor vrouwen met een verhoogd risico op anemie tijdens de zwangerschap en dragerschap van een hemoglobinopathie.

  • Om goede continuïteit van de zorg te waarborgen is samenwerking met gynaecologen en huisartsen belangrijk.

Auteursinformatie

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, Utrecht.

M. Beentjes, MSc, verloskundige en S. Jans, MSc, verloskundige (tevens: VUmc, Community Genetics, afd. Klinische Genetica, Amsterdam), beleidsmedewerkers richtlijnontwikkeling.

Contact M. Beentjes, MSc (mbeentjes@knov.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning voor dit artikel: het instituut waar M. Beentjes en S. Jans werkzaam zijn (KNOV) ontving financiële ondersteuning voor de totstandkoming van de beroepssstandaard van ZonMw.
Aanvaard op 27 juni 2011

Onvoldoende bewijs voor ijzersuppletie bij anemische zwangeren

Ook interessant

Reacties