Onverwachte bevinding in de schildwachtklier

Wat is de diagnose?
Astrid Klooster
Steffan G.J. Rödel
Magdalena W. van Oven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8772
Abstract

Casus

Een 60-jarige vrouw met in de voorgeschiedenis een infiltrerend ductaal mammacarcinoom links kwam voor een controlemammogram van de rechter mamma; hierop was een cluster microcalcificaties te zien. Bij echografisch onderzoek van de oksel waren er geen afwijkende lymfeklieren. Bij pathologisch onderzoek van enkele mammabiopten zagen we ductaal carcinoma in situ (DCIS) graad 3, met een focus infiltrerend ductaal carcinoom van 3 mm. Vanwege de voorkeur van patiënte verrichtte de chirurg een ablatio mammae met schildwachtklierprocedure. Bij onderzoek van het ablatiopreparaat zagen we DCIS graad 3 met micro-invasief, infiltrerend ductaal mammacarcinoom. In de schildwachtklier zagen we bij microscopisch onderzoek velden…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Pathologie en Medische Biologie, Groningen.

Dr. A. Klooster, aios pathologie.

Martini Ziekenhuis, Groningen.

Afd. Chirurgie: drs. S.G.J. Rödel, chirurg.

Afd. Pathologie: drs. M.W. van Oven, patholoog.

Contact dr. A. Klooster (a.klooster@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Astrid Klooster ICMJE-formulier
Steffan G.J. Rödel ICMJE-formulier
Magdalena W. van Oven ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties