Mammacarcinoom in een accessoire borst

Klinische praktijk
Mirelle E.E. Bröker
Joost A. Bekken
Michel M.P.J. Reijnen
Willem F.H.L. Bröker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3638
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Er zijn 2 typen ectopisch borstweefsel: accessoire mammae (polymastie) genaamd en aberrant borstweefsel. Hierin kan mammacarcinoom optreden, al is dit zeldzaam.

Casus

Een 50-jarige vrouw had een zwelling nabij een accessoire tepel. Lichamelijk onderzoek en röntgenonderzoek wezen op een benigne tumor, maar na excisie en pathologisch onderzoek bleek het om een mammacarcinoom te gaan. Na vervolgonderzoek vond re-excisie met een schildwachtklierprocedure plaats. Adjuvante therapie was niet aangewezen.

Conclusie

Door de atypische locatie wordt de diagnose ‘mammacarcinoom in een accessoire borst’ vaak pas in een relatief laat stadium gesteld. Door de kleinere hoeveelheid borstweefsel zal sneller sprake zijn van ingroei in de huid of onderlaag. De lymfedrainage kan bovendien afwijkend zijn bij deze tumoren. Daarmee moet rekening gehouden worden bij de schildwachtklierprocedure. Ook kan er sprake zijn van lymfekliermetastasen in de ipsilaterale mamma. Deze bijzonderheden dient men in ogenschouw te nemen bij de behandeling van mammacarcinoom in ectopisch borstweefsel.

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Drs. M.E.E. Bröker, arts-assistent chirurgie.

Maasstad Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Rotterdam.

Drs. J.A. Bekken, arts-assistent chirurgie.

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Arnhem.

Dr. M.M.P.J. Reijnen en dr. W.F.H.L. Bröker, chirurgen.

Contact drs. M.E.E. Bröker (m.broker@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 juli 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties