Onverklaard ijzergebrek door Helicobacter pylori

Klinische praktijk
Annechien van Hove
Rob P.R. Adang
Willi H.M. van Kuijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B350
Abstract

Dames en Heren,

IJzergebreksanemie is een frequent voorkomend probleem in de dagelijkse praktijk van zowel de eerste als de tweede lijn. In Nederland bedraagt de prevalentie 11,9 per 1000 voor vrouwen en 2,8 per 1000 voor mannen.1 Chronisch, vaak occult bloedverlies is een van de belangrijkste oorzaken. Bij ongeveer een derde van deze patiënten wordt echter ondanks uitgebreid, vooral endoscopisch onderzoek, geen bloedingsbron gevonden. Een interessante ontwikkeling in dit kader is dat er steeds meer bewijs komt voor een relatie tussen infectie met Helicobacter pylori en ijzergebrek. Hiermee kan men mogelijk tot circa 20% van de gevallen van onbegrepen ijzergebreksanemie verklaren.2-4 Ter illustratie presenteren wij u drie casussen.

Patiënt A, een 20-jarige man met een blanco voorgeschiedenis, werd door de huisarts naar ons verwezen in verband met moeheid en anemie. De huisarts had hem in eerste instantie behandeld voor vermeend inspanningsgebonden astma, maar stelde later ijzergebreksanemie vast. De…

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Intensive Care, Maastricht.

Drs. A. van Hove, arts in opleiding tot intensivist.

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Venlo.

Afd. Maag-Darm-Leverziekten: dr. R.P.R. Adang, maag-darm-leverarts.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. W.H.M. van Kuijk, internist-nefroloog.

Contact dr. W.H.M. van Kuijk (whm.kuijk@planet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 6 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties