IJzergebreksanemie bij 80-plussers

Klinische praktijk
Sophia E. de Rooij
Hilde Royen
Marije Hamaker
Harmjo Blom
Johanneke Portielje
Joep F. Bartelsman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5236
Abstract

Dames en Heren,

Bij 36% van de 65-plussers met een anemie wordt dit veroorzaakt door ijzergebrek. Naast het ijzergebrek kan er bij oudere patiënten ook sprake zijn van andere oorzaken zoals een anemie door chronisch ziekten, andere deficiënties of een myelodysplastisch syndroom.1

Het vaststellen van een ijzerdeficiëntie gaat het betrouwbaarst door een ferritinebepaling. Omdat ferritine, behalve dragereiwit van ijzer, ook een acutefase-eiwit is, is de betrouwbaarheid van deze bepaling laag bij een acutefaserespons.2 Door vervolgens bij een verlaagde ferritineconcentratie de uitslag van het ‘mean corpuscular volume’ (MCV) te betrekken, kan een ijzergebreksanemie worden onderscheiden van een anemie door chronische ziekte.3 De meest voorkomende oorzaken voor een ijzergebreksanemie zijn verminderde ijzerinname (ontoereikende voeding bijvoorbeeld door dementie), verminderde ijzeropname uit voeding, aanmaakstoornis van rode bloedcellen, verlies van bloed – vaak in de tractus digestivus –, ijzermobilisatiestoornis of verhoogde ijzerbehoefte.4

Een ijzergebreksanemie bij ouderen wordt vaak bij toeval vastgesteld…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Inwendige geneeskunde, onderafdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde: prof.dr. S.E. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: prof.drs. J.F. Bartelsman, mdl-arts.

Ziekenhuis de Sionsberg, afd. Inwendige Geneeskunde, Dokkum.

Drs. H. Royen, internist.

Diakonessenziekenhuis, afd. Klinische Geriatrie, Zeist.

Drs. M. Hamaker, klinisch geriater.

Zuwe-Hofpoortziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Woerden.

Drs. H. Blom, internist-intensivist.

HagaZiekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Den Haag.

Dr. J. Portielje, internist-oncoloog.

Contact prof.dr. S.E. de Rooij (s.e.derooij@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 2 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Sophia E. de Rooij ICMJE-formulier
Hilde Royen ICMJE-formulier
Marije Hamaker ICMJE-formulier
Harmjo Blom ICMJE-formulier
Johanneke Portielje ICMJE-formulier
Joep F. Bartelsman Niet beschikbaar
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties