Ontwikkelingsgeneeskundig (implementatie)onderzoek hartrevalidatie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1369-70

Op advies van de Commissie tot Revalidatie van Hartpatiënten, die in 1990 het rapport ‘Hartrevalidatie op maat; nieuwe visies’ heeft uitgegeven, stelt de directie van de Nederlandse Hartstichting de inschrijving open op een onderzoek waarin het in genoemd rapport vervatte concept in de praktijk wordt uitgetest. Voorstellen voor een dergelijk onderzoek, ingevuld op de bij de Nederlandse Hartstichting gebruikelijke formulieren en in overeenstemming met de gangbare subsidievoorwaarden, dienen vóór 1 oktober in het bezit van de directie van de Nederlandse Hartstichting te zijn. Geïnteresseerde onderzoekersgroepen dienen zich te realiseren dat het om een haalbaarheidsonderzoek gaat naar de implementatie van ideeën…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties