Ontwikkelingsachterstand bij borstgevoede kinderen door ontoereikend dieet van de moeder
Open

Klinische les
04-03-2006
A. Baatenburg de Jong, J. Bekhof, P. Zwart, V.J. Langenhorst en R.J. Roorda
Zie ook de artikelen op bl. 470, 473 en 495.

Dames en Heren,

In westerse landen is deficiëntie van vitamine B12 bij jonge kinderen zeldzaam. Symptomen van deze deficiëntie kunnen op verschillende leeftijden optreden en kunnen ernstig zijn. Bij kinderen is een van de eerste symptomen een afbuigende groeicurve. Vitamine B12 is onder andere van belang voor de myelinisatie van het centrale zenuwstelsel. Bij jonge kinderen is de myelinisatie van de hersenen nog niet voltooid; daardoor kan ten gevolge van een vitamine B12-deficiëntie een ontwikkelingsachterstand optreden. Een tijdige signalering van de deficiëntie en een adequate behandeling met vitamine B12 kunnen ernstige, irreversibele schade voorkómen en de ontwikkeling van het kind verbeteren. In deze les beschrijven wij u 2 ziektegeschiedenissen van kinderen die werden gepresenteerd met onder andere een groeiachterstand.

Patiënt A, een 7 maanden oude jongen, werd door de huisarts verwezen wegens een afbuigende groeicurve vanaf de leeftijd van 3 maanden. De jongen kreeg volledig borstvoeding zonder bijvoeding. Bij lichamelijk onderzoek zagen ...