Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal
Open

Stand van zaken
09-10-2009
Michiel Duyvendak en Gerrit J. Veldhuis
  • Vitamine B12-deficiëntie komt bij 5-10% van de Nederlandse bevolking voor.

  • De vitamine B12-spiegel dient bepaald te worden bij patiënten met hematologische of neurologische problemen, zoals megaloblastaire anemie of neuropathie, en bij patiënten met risicofactoren voor een deficiëntie van dit vitamine, zoals een atrofische gastritis of een tekort aan ‘intrinsic factor’.

  • Doel van dit artikel was om de literatuurgegevens over de effectiviteit van orale versus parenterale suppletie van vitamine B12 uiteen te zetten.

  • Uit 2 gerandomiseerde, gecontroleerde trials blijkt dat orale suppletie met 1000-2000 µg vitamine B12 dd even effectief is in het verhogen van de spiegel als een standaard parenteraal doseerschema. Bovendien zijn de effecten op klinische eindpunten vergelijkbaar.

  • Er zijn verschillende studies naar de dosis-effectrelatie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de minimale effectieve orale dosering 647-1032 µg/dag is.

  • Het wordt aanbevolen om patiënten met een deficiëntie 1000 µg vitamine B12 dd per os voor te schrijven, behalve bij slikproblemen, moeite met therapietrouw of bij ernstige klinische symptomen. Dan is parenterale toediening aangewezen.