Vallen door een vitamine B12-deficiëntie

Klinische praktijk
Leonie Jansen
Carolien M.J. van der Linden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5132
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Ataxie bij een vitamine B12-deficiëntie kan een oorzaak zijn van vallen bij oudere patiënten.

Casus

Een 86-jarige vrouw presenteert zich met functionele achteruitgang en loopproblemen. Zij is regelmatig gevallen. Patiënte heeft een atactisch looppatroon en kan niet zelfstandig staan. Aanvullend laboratoriumonderzoek laat een macrocytair bloedbeeld met een ernstige vitamine B12-deficiëntie zien. Tevens zijn antilichamen tegen intrinsic factor en pariëtale cellen aanwezig. Wij stellen de diagnose ‘vitamine B12-deficiëntie met ataxie en vallen tot gevolg’. Na suppletie van vitamine B12 verbetert het looppatroon.

Conclusie

Ataxie als gevolg van een vitamine B12-deficiëntie is zeldzaam. In 20-25% van de gevallen komt dit voor zonder een anemie. Tijdige behandeling verkleint de kans op neurologische restverschijnselen.

Auteursinformatie

Catharina Ziekenhuis, afd. Klinische Geriatrie Eindhoven.

Drs. L. Jansen, anios geriatrie (thans: AIOS huisartsgeneeskunde, UMC St Radboud); drs. C.M.J. van der Linden, klinisch geriater en klinisch farmacoloog.

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 september 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Leonie Jansen ICMJE-formulier
Carolien M.J. van der Linden ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Goed dat Jansen en van der Linden aandacht besteden aan vitamine B12 deficiëntie. Wel vroeg ik mij af waarom de auteurs als onderhoudstherapie injecties gebruiken in plaats van de even effectieve orale toediening van 1 mg per dag [1].

Verder is de dagelijkse behoefte niet 5 microgram maar 2 tot 3 microgram [2], en mensen die geen vlees eten kunnen dat halen uit koemelk: een halve liter levert ruim 2 microgram. [3] Eieren zijn voor hen dus niet noodzakelijk.

Martijn Katan, em hoogleraar voedingsleer

  1. Stabler SP. Vitamin B12 Deficiency. New England Journal of Medicine. 2013;368(2):149–60.
  2. Gezondheidsraad. Voedingsnormen: vitamine B6, foliumzuur en vitamine B12. Den Haag: Gezondheidsraad, 2003. http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/voedingsnormen-vitamine-b6-foliumzuur-en-vitamine-b12
  3. [3] RIVM. Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO). http://nevo-online.rivm.nl/Default.aspx
Wil
Hoefnagels

Mooi dat patiënte al na enkele weken substitie verbetert. Naar mijn ervaring duurt dat wat langer of verbeteren de neurologische verschijnselen van een vitamine B12 deficiëntie nauwelijks of niet ondanks adekwate behandeling. Jammer vind ik dat de auteurs nog meer pillen voorschrijven aan iemand van 86 jaar. Geloven ze werkelijk dat vitamine D en Losartan voor deze patiënte meer betekenen dan extra kans op bijwerkingen?

Wil Hoefnagels, neuroloog, Ziekenhuis Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen