Ontwikkeling van richtlijnen voor medisch handelen; samenhang tussen doel, methode en effect

Klinische praktijk
A.J.A. Kaasenbrood
N.S. Klazinga
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1560-4

Zie ook de artikelen op bl. 1557 en 1579.

Inleiding

Het ontwikkelen van richtlijnen voor medisch handelen wint snel aan populariteit.1-5 De Amerikaanse National Institutes of Health (NIH) zijn hier al 15 jaar mee bezig en hebben inmiddels de meeste richtlijnen uitgegeven.67 In Nederland ontwikkelen het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) sinds 1982 en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) sinds 1987 ook richtlijnen voor medisch handelen. Het CBO richt zich daarbij voornamelijk op medisch specialisten, terwijl het NHG zich uitsluitend op huisartsen richt.

Voor artsen zijn deze richtlijnen vooral een hulpmiddel om de snel wassende informatiestroom binnen de geneeskunde hanteerbaar te maken en om te voorzien in praktische aanwijzingen voor medisch handelen. Maar ook voor andere partijen zijn deze richtlijnen aantrekkelijk. Zo refereren juristen aan de mogelijkheid om richtlijnen als meetlat voor medisch handelen in (tucht)-rechtzaken te gebruiken en zien sommige ziektekostenverzekeraars voor de…

Auteursinformatie

Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid, Postbus 5103, 3502 JC Utrecht.

Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Utrecht.

N.S.Klazinga.

Contact A.J.A.Kaasenbrood, psychiater

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties