Ongelijke discontering van zorgkosten en -effecten: verwarrend

Opinie
Marjolein van Ballegooijen
Inge M.C.M. de Kok
J. Dik F. Habbema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1970
Abstract

Bij kosten-effectiviteitsanalyses (KEA’s) worden de kosten en de effecten van interventies met elkaar vergeleken. Bij veel medische interventies worden de kosten en de effecten niet op hetzelfde moment gerealiseerd: de kost gaat voor de baat uit. Vanwege aspecten als rente en tijdspreferentie (zie uitleg) moet voor die verschillen in tijd gecorrigeerd worden. De methode waarmee dat wordt gedaan heet disconteren. Hierbij worden alle kosten en effecten naar een referentietijdstip toegerekend. Er wordt minder waarde gehecht aan kosten en effecten naarmate ze verder in de toekomst liggen. Het percentage waarmee de waarde per jaar moet worden verminderd staat steeds opnieuw ter discussie. Moet dat percentage voor de gezondheidseffecten en andere effecten lager of gelijk zijn aan het percentage voor de kosten? Ook die vraag is zo oud als de KEA zelf.

In 2006 is het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) overgegaan van een gelijk percentage van 4% per jaar voor zowel effecten…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. M. van Ballegooijen, drs. I.M.C.M. de Kok en prof.dr. J.D.F. Habbema, epidemiologen.

Contact drs. I.M.C.M. de Kok (i.dekok@erasmusmc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 mei 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties