Farmaco-economische evaluatie van universele HIV-screening in de zwangerschap; een kosteneffectiviteitsanalyse voor Amsterdam
Open

Onderzoek
21-04-2000
M.J. Postma, J.A.R. van den Hoek, E.J. Beck, B. Heeg, J.C. Jager en R.A. Coutinho

Doel.

Schatten van de kosteneffectiviteit van screening op HIV bij alle zwangere vrouwen in Amsterdam.

Opzet.

Farmaco-economische modelberekening.

Methode.

Uit epidemiologische gegevens van surveillance onder zwangere vrouwen in 2 Amsterdamse ziekenhuizen en 1 verloskundige praktijk werd een schatting afgeleid voor de minimale en maximale prevalentie van ongediagnosticeerde HIV-infectie in de zwangerschap voor geheel Amsterdam. Bij de berekening werd uitgegaan van universele screening met een ELISA-test. De interventies na screening bestonden uit farmacotherapie gedurende de zwangerschap, sectio ceasarea bij de bevalling en flesvoeding in plaats van borstvoeding. Bij de farmaco-economische analyse ging het om wel/niet kostenbesparend en nettokosten per gewonnen levensjaar; voorts werd nagegaan bij welke levenslange zorgkosten voor HIV-geïnfecteerde kinderen de nettokosten nul zouden zijn (kosten gelijk aan baten).

Resultaten.

Universele HIV-screening in Amsterdam vereiste een totale investering van circa ƒ 300.000,- per jaar. In veel van de doorgerekende opties voor HIV-screening waren de financiële baten hoger dan de investering. Variatie van aannamen toonde aan dat de nettokosten van HIV-screening onder alle onderzochte omstandigheden beneden ƒ 1200,- per gewonnen levensjaar bleven.

Conclusie.

Universele HIV-screening bij zwangeren in Amsterdam toonde een gunstige kosteneffectiviteit. De berekeningen gaven een mogelijkheid voor kostenbesparing aan.