Farmaco-economische evaluatie van universele HIV-screening in de zwangerschap; een kosteneffectiviteitsanalyse voor Amsterdam

Onderzoek
M.J. Postma
J.A.R. van den Hoek
E.J. Beck
B. Heeg
J.C. Jager
R.A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:749-54
Abstract

Samenvatting

Doel

Schatten van de kosteneffectiviteit van screening op HIV bij alle zwangere vrouwen in Amsterdam.

Opzet

Farmaco-economische modelberekening.

Methode

Uit epidemiologische gegevens van surveillance onder zwangere vrouwen in 2 Amsterdamse ziekenhuizen en 1 verloskundige praktijk werd een schatting afgeleid voor de minimale en maximale prevalentie van ongediagnosticeerde HIV-infectie in de zwangerschap voor geheel Amsterdam. Bij de berekening werd uitgegaan van universele screening met een ELISA-test. De interventies na screening bestonden uit farmacotherapie gedurende de zwangerschap, sectio ceasarea bij de bevalling en flesvoeding in plaats van borstvoeding. Bij de farmaco-economische analyse ging het om wel/niet kostenbesparend en nettokosten per gewonnen levensjaar; voorts werd nagegaan bij welke levenslange zorgkosten voor HIV-geïnfecteerde kinderen de nettokosten nul zouden zijn (kosten gelijk aan baten).

Resultaten

Universele HIV-screening in Amsterdam vereiste een totale investering van circa ƒ 300.000,- per jaar. In veel van de doorgerekende opties voor HIV-screening waren de financiële baten hoger dan de investering. Variatie van aannamen toonde aan dat de nettokosten van HIV-screening onder alle onderzochte omstandigheden beneden ƒ 1200,- per gewonnen levensjaar bleven.

Conclusie

Universele HIV-screening bij zwangeren in Amsterdam toonde een gunstige kosteneffectiviteit. De berekeningen gaven een mogelijkheid voor kostenbesparing aan.

Auteursinformatie

Groningen University Institute for Drug Exploration, vakgroep Sociale Farmacie en Farmaco-epidemiologie, Antonius Deusinglaan 2, 9713 AW Groningen.

Dr.M.J.Postma, farmaco-econoom; B.Heeg, student farmacie.

Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, Amsterdam.

Mw.dr.J.A.R.van den Hoek, arts-epidemioloog; prof.dr.R.A.Coutinho, medisch-microbioloog-epidemioloog.

Imperial College School of Medicine, Londen.

Dr.E.J.Beck, arts-epidemioloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven.

Dr.J.C.Jager, theoretisch bioloog.

Contact dr.M.J.Postma (m.postma@farm.rug.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties