schattingen op basis van Nederlandse kosteneffectiviteitanalyses

Doelmatigheid van Humaan papillomavirus-vaccinatie

Klinische praktijk
Tjalke A. Westra
Toos Daemen
Maarten J. Postma
Jan C. Wilschut
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A356
Abstract

Samenvatting

 

  • De opkomst bij het dit jaar in ons land geïmplementeerde vaccinatieprogramma tegen het Humaan papillomavirus (HPV) is tot nu toe lager dan verwacht.

  • Dit is mogelijk een gevolg van negatieve publiciteit en twijfels over de doelmatigheid van de vaccinatieprogramma. Om helderheid omtrent de doelmatigheid te verschaffen, geven wij in dit artikel een overzicht van kosteneffectiviteitanalyses die ten aanzien van de invoering van HPV-vaccinatie in Nederland zijn uitgevoerd.

  • Uit deze studies blijkt dat door vaccinatie van een cohort 12-jarige meisjes met het HPV-vaccin, er uiteindelijk jaarlijks 217-421 gevallen van baarmoederhalskanker en 93-173 sterfgevallen tengevolge van baarmoederhalskanker in Nederland voorkomen kunnen worden.

  • Tevens blijkt dat HPV-vaccinatie een kosteneffectieve strategie is en dat er ongeveer 1000 meisjes gevaccineerd moeten worden om 1 sterfgeval te voorkomen.

  • De daadwerkelijk behaalde gezondheidswinst van HPV-vaccinatie is sterk afhankelijk van de dekkingsgraad van de vaccinatie. Het is daarom van belang dat deze hoog blijft (85-100%).

 

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Medische Microbiologie, sectie Moleculaire Virologie, Groningen.

Prof.dr. J.C. Wilschut en prof.dr. T. Daemen, virologen; drs. T.A. Westra, arts-onderzoeker

Rijksuniversiteit Groningen, afd. Farmacie, basiseenheid FarmacoEpidemiologie en FarmacoEconomie, Groningen.

Contact prof.dr. J.C. Wilschut (j.c.wilschut@med.umcg.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: het gezamenlijke onderzoek van prof. M.J. Postma en prof. J.C. Wilschut wordt gesteund door GlaxoSmithKline (GSK) Nederland met een subsidie ten behoeve van het promotieonderzoek van drs. T.A. Westra. Deze subsidie is van algemeen-educatieve aard en er zijn aan de toekenning ervan door GSK geen restricties of condities verbonden. GSK is op geen enkele wijze betrokken geweest bij de totstandkoming van dit artikel.
Aanvaard op 14 september 2009

Ook interessant

Reacties