Onderzoekmethoden ter bepaling van neurologische prognose en therapeutische interventie bij voldragen pasgeborenen met asfyxie

Klinische praktijk
R.H. Veenhoven
F. Groenendaal
P. Eken
L.S. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:10-4

Zie ook het artikel op bl. 3.

Perinatale asfyxie bij voldragen pasgeborenen kan leiden tot tijdelijke of blijvende cerebrale stoornissen. De literatuur vermeldt een frequentie tussen 2,9 en 9 gevallen per 1000 geboorten.1

De behandeling van de postasfyctische encefalopathie (PAE) bij voldragen pasgeborenen is vooralsnog ondersteunend. Inzicht in de wijze waarop neuronen na een hypoxisch-ischemisch incident te gronde gaan, heeft de laatste jaren geleid tot de ontwikkeling van nieuwe potentiële interventiestrategieën. Deze interventie zal vooral succesvol zijn, indien deze zo snel mogelijk na een doorgemaakt incident wordt toegepast. Daarom is het van belang de ernst van de doorgemaakte asfyxie in een vroege fase te evalueren. Hiervoor is naast de reeds bekende onderzoekmethoden, welke vooral antenataal en direct rond de geboorte kunnen worden uitgevoerd, de laatste jaren een groot aantal nieuwe postnatale onderzoekmethoden ontwikkeld. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beschikbare onderzoekmethoden en van de voorspellende waarde…

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Neonatologie, Postbus 18009, 3501 CA Utrecht.

R.H.Veenhoven en dr.F.Groenendaal, kinderartsen; mw.P.Eken; mw.dr.L.S.de Vries, kinderarts-neonatoloog.

Contact mw.dr.L.S.de Vries

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties