Onderzoek naar de gevolgen van perinatale hypoxie en convulsies bij voldragen pasgeborenen

Onderzoek
F. Groenendaal
W.P.F. Fetter
W. Baerts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1223-7
Abstract

Samenvatting

Perinatale hypoxie kan leiden tot neuromotorische handicaps. Convulsies na perinatale hypoxie worden als prognostisch ongunstige factor beschouwd. Retrospectief werden de gegevens bestudeerd van 32 voldragen pasgeborenen met perinatale hypoxie. Bij 20 kinderen werden convulsies waargenomen. Bij 26 van de 29 overlevende kinderen werd op een leeftijd variërend van 2 maanden tot 2 jaar ontwikkelingsonderzoek verricht. Bij 10 van de 19 in leven gebleven kinderen met convulsies werden ernstige neuromotorische afwijkingen gevonden; bij geen van de 7 kinderen zonder convulsies werden afwijkingen geconstateerd (p = 0,016, exacte toets van Fisher). Hoewel convulsies na perinatale hypoxie een prognostisch slechte factor vormen, blij kt een aantal kinderen met convulsies zich normaal te ontwikkelen. Nader onderzoek naar andere prognostische factoren is geïndiceerd.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, Postbus 70029, 3000 LL Rotterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: dr.F.Groenendaal, assistent-geneeskundige.

Afd. Kindergeneeskunde, subafd. Neonatologie: dr.W.P.F.Fetter (thans: Stichting Sophia Ziekenhuis, Zwolle) en dr.W.Baerts, kinderartsen.

Contact dr.F.Groenendaal

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties