Onderzoek naar variatie tussen waarnemers met behulp van kappa

Klinische praktijk
S.J.O. Veldhuyzen van Zanten
A. Hijdra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:199-3

Inleiding

Dat er vaak verschil van mening bestaat bij de beoordeling van klinische gegevens is al lang bekend, maar er wordt in de dagelijkse praktijk weinig rekening mee gehouden. Verschil van mening komt voor in alle aspecten van het medisch handelen: anamnese, lichamelijk onderzoek, beoordeling van aanvullend onderzoek, diagnose en evaluatie van therapie.1 De volgende voorbeelden maken dit duidelijk:

– Kraayeveld e.a. onderzochten bij 8 ervaren neurologen de variatie in het stellen van de diagnose ‘transient ischaemic attack’ (TIA) en in het oordeel, in welk stroomgebied de TIA was ontstaan, conclusies die alleen uit de anamnese kunnen worden afgeleid.2 Bij de keuze van het stroomgebied ging het om het carotis- of vertebrobasilaire gebied. Deze indeling was gekozen om praktische redenen, omdat alleen bij de eerste categorie angiografie en eventuele operatieve behandeling werden overwogen. Elke patiënt werd onderzocht door 2 van de 8 neurologen, onafhankelijk van elkaar. Bij 48…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: S.J.O.Veldhuyzen van Zanten, assistent-geneeskundige.

Afd. Neurologie: dr.A.Hijdra, neuroloog.

Contact S.J.O.Veldhuyzen van Zanten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties