Dwalingen in de methodologie. VII. Reproduceerbaarheid van metingen
Open

Richtlijnen
16-09-1998
H.C.W. de Vet en A.J.H.M. Beurskens

- Reproduceerbaarheidsmetingen zijn belangrijk om medische gegevens te interpreteren.

- Om de reproduceerbaarheid van categoriale variabelen te bepalen is kappa de geschiktste maat. Kappa meet de overeenkomst, gecorrigeerd voor de toevalsovereenkomst. De interpretatie is niet simpel. De kappawaarde wordt namelijk beïnvloed door het aantal categorieën waarin ingedeeld moet worden en de prevalentie van de scores van de beoordelaars.

- Voor continue variabelen is de correlatiecoëfficiënt van Pearson goed bruikbaar, mits men zich realiseert dat deze voorbijgaat aan systematische fouten en sterk afhankelijk is van de heterogeniteit van de gegevens.

- Voor continue variabelen kunnen ook de grenzen van overeenkomst vastgesteld worden. Deze methode is geschikt om systematische verschillen en toevalsfouten te onderscheiden en om de grootte van de verschillen te kwantificeren.

- In het algemeen geldt dat voor een goede interpretatie van de diverse reproduceerbaarheidsmaten een visuele presentatie van de gegevens in de vorm van een tabel of een figuur een duidelijke meerwaarde heeft.