Ondersteuning van beschadigd hart met Impella-pomp

5 jaar later
Dagmar M. Ouweneel
Wim K. Lagrand
Bas A.J.M. de Mol
José P.S. Henriques
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1085
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd? Deze rubriek geeft een kijkje op de huidige stand van zaken.

Samenvatting

Het hart wordt steeds vaker tijdelijk mechanisch ondersteund, met name bij patiënten met cardiogene shock of tijdens een hoogrisico-dotterprocedure. In de afgelopen 5 jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest op dit gebied. Er is steeds meer ervaring opgedaan met het gebruik van tijdelijke hartpompen en daarnaast zijn er meer nieuwe pompen op de markt gekomen. Tot voor kort was de intra-aortale ballonpomp de standaardbehandeling voor patiënten met cardiogene shock, maar door nieuwe resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van deze pomp wordt ze steeds minder gebruikt. Een alternatief is het Impella-systeem. Sinds 2012 wordt behandeling van cardiogene shock met een hartpomp in Nederland vergoed door de zorgverzekeraar. Onlangs gaf de Amerikaanse Food and Drug Administration toestemming voor het gebruik van de Impella-pomp voor dezelfde indicatie.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

AMC Hartcentrum: D.M. Ouweneel, MSc, technisch geneeskundige; prof.dr.mr. B.A.J.M. de Mol, cardiothoracaal chirurg; prof.dr. J.P.S. Henriques, interventiecardioloog.

Afd. Intensive Care: dr. W.K. Lagrand, cardioloog-intensivist.

Contact prof.dr. J.P.S. Henriques (j.p.henriqus@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: het AMC, waar de auteurs werkzaam zijn, ontving een onderzoeksubsidie van Abiomed.

Auteur Belangenverstrengeling
Dagmar M. Ouweneel ICMJE-formulier
Wim K. Lagrand ICMJE-formulier
Bas A.J.M. de Mol ICMJE-formulier
José P.S. Henriques ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties